Gwnewch gais i astudio Biowyddorau trwy'r system Glirio

10 rheswm dros astudio am radd yn y biowyddorau yn Abertawe

 • Mae Sŵoleg yn Abertawe ar y BRIG yn y DU o ran llais y myfyrwyr [Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017]
 • Mae Sŵoleg yn Abertawe yn y 5 UCHAF yn y DU o ran boddhad myfyrwyr gyda sgôr o 98% [Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017]
 • Mae Bioleg yn Abertawe yn y 10 UCHAF yn y DU gyda sgôr o 97% [Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017]
 • Rydym yn 7fed yn y DU o ran Rhagoriaeth Ymchwil [Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014]
 • Rydym yn yr 17eg safle yn y DU o ran Ansawdd Addysgu [Canllaw Prifysgolion The Times a The Sunday Times 2018]
 • Rydym yn yr 16eg safle yn y DU o ran rhagolygon graddedigion [Canllaw Cyflawn i Brifysgolion, 2018]
 • Mae Ecoleg yn Abertawe rhwng safleoedd 151 a 200 (o 300) yn y tablau newydd, Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2017
 • 23ain yn y DU yn gyffredinol ac ar y Brig yng Nghymru [Canllaw i Brifysgolion The Times a The Sunday Times 2018]
 • Canolfan Ddelweddu gwerth £1.3m sy'n arddangos ac yn trin gwybodaeth aml-ddimensiwn o fonitro tagiau anifeiliaid - unigryw yn y byd!
 • Buddsoddiad o £1.3 miliwn mewn llong arolygu dosbarth catamarán 18m pwrpasol â'r cyfarpar arolygu ac ymchwil diweddaraf
 • Academydd o fri rhyngwladol:  Yr Athro Rory Wilson, Enillydd Gwobr Rolex a Phrif Ymgynghorydd Gwyddonol ar gyfres National Geographic, Great Migrations, a ddyfeisiodd y tag Dyddiadur Dyddiol i fonitro symudiadau/ymddygiad anifeiliaid.
 • Dr Richard Unsworth a'i dîm - ymgynghorydd technegol ar y gyfres Blue Planet ll, awdurdod blaenllaw ar ryngweithiadau ymddygiadol a chydweithredol rhwng grwperiaid ac octopysau wrth hela