Gwnewch gais i astudio Mathemateg trwy'r system Glirio

10 rheswm dros astudio gradd Ffiseg yn Abertawe Mathemateg

 • Cyflogadwyedd uchel - rydym yn y 4ydd safle yn y Deyrnas Unedig o ran rhagolygon graddedigion [Complete University Guide 2019]
 • 5ed yn y Deyrnas Unedig o ran rhagolygon gyrfa [Guardian University Guide 2019]
 • 18fed yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol [Guardian University Guide 2018]
 • Sgoriau uchel yn gyson o ran bodlonrwydd myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr [91% yn 2017]
 • 16eg yn y DU o ran gwerth ychwanegol - yn dangos pa mor effeithiol mae myfyrwyr yn cael eu haddysgu [Guardian University Guide 2019]
 • Mae Mathemateg yn un o 350 o raglenni gorau'r byd [QS World University Rankings 2017]
 • Mae Mathemateg yn un o 400 o raglenni gorau'r byd [301-400 (o 500) yn y Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) newydd ar gyfer 2017
 • Dewis helaeth o brosiectau blwyddyn olaf wedi'u cynllunio i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy ardderchog
 • Bydd Ffowndri Gyfrifiadol gwerth £31 miliwn ar gyfer cyfrifiadurwyr a gwyddonwyr mathemategol yn darparu'r cyfleusterau addysgu diweddaraf ac o'r ansawdd uchaf, gan gynnwys trefniadau, dyfeisiau a phrototeipiau arbrofi o safon fyd-eang i gyflymu arloesi ac i sicrhau y bydd myfyrwyr yn barod am yrfaoedd cyffrous a llwyddiannus.  (O fis Medi 2018)
 • 89.2% o'n graddedigion mewn cyflogaeth ar lefel raddedig neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl gadael y Brifysgol [Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2016]
 • Y Brifysgol Orau yng Nghymru [Times & Sunday Times University Guide 2017]
 • Y Brifysgol Orau yng Nghymru  [Guardian University Guide 2019]