Gwnewch gais i astudio Ffiseg trwy'r system Glirio

10 rheswm dros astudio gradd Ffiseg yn Abertawe

Mae astudio gradd Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe yn eich rhoi ar ben y ffordd yn eich gyrfa yn ogystal â phrofiad gwych fel myfyriwr. 

 • Ffiseg yn Abertawe yw’r 2ail yn y DU o ran boddhad myfyrwyr gyda 97% [Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2018]
 • Y Brifysgol ORAU yn y DU o ran gwerth ychwanegol – sy’n dangos pa mor effeithiol yw’r modd y mae myfyrwyr yn cael eu haddysgu
 • 7fed o ran gobeithio gyrfa i’r dyfodol yn y DU [Guardian University Guide 2019]
 • 13eg yn y DU gyfan [Guardian University Guide 2019]
 • Ar y BRIG yn y DU o ran boddhad ag addysgu, trefniadaeth a rheolaeth [Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017]
 • 5ed yn y Deyrnas Unedig o ran boddhadmyfyrwyr, gyda sgôr o 97% [Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017]
 • GORAU yn y DU ar gyfer gwerth ychwanegol - yn dangos pa mor effeithiol y mae myfyrwyr yn cael eu dysgu [Canllaw i Brifysgolion The Guardian 2019]
 • 7fed yn y DU am ragolygon gyrfa [Canllaw i Brifysgolion The Guardian 2019]
 • 13eg yn y DU yn gyffredinol [Canllaw i Brifysgolion The Guardian 2019]
 • 20fed yn y DU yn gyffredinol ac ar y Brig yng Nghymru [Canllaw i Brifysgolion The Times a The Sunday Times 2018]
 • Goruchwyliaeth prosiectneilltuol – cyfleifyfyrwyrgaelprofiad o weithio mewn grŵp ymchwilfelrhano'uprosiect blwyddyn olaf
 • Cymdeithas ffiseg orau yn y DU [Fforwm Cymdeithasau Blynyddol Rhwydweithiau Myfyrwyr Prifysgol 2017]
 • Cyfleoedd iwneudysgoloriaethymchwil a phrosiectdros yr haf yn Labordy Ffiseg Gronynnau CERN
 • GORAU yn y DU am ddwyseddymchwil [Canllaw Cyflawn i Brifysgolion 2019]
 • 82.5% mewn cyflogaeth ar lefel raddedig neu astudiaethau pellachchwemis ar ôl gadael y Brifysgol [Arolwg DHLE 2016]
 • Rydym yn un o'r450 o brifysgolion gorau yn y byd [Tablau Prifysgolion y Byd QS 2017]
 • Gwobr Aur Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu – Cydnabyddiaeth Llywodraeth y DU o addysgurhagorol mewn addysg Uwch yn y DU.  

Graddedigion Dosbarth Cyntaf Gwych a ddilynodd y cynllun gradd â blwyddyn sylfae

null

Graddedigion Dosbarth Cyntaf Gwych a ddilynodd y cynllun gradd â blwyddyn sylfaen integredig

Os credwch fod dechrau’ch gradd Ffiseg ar y lefel sylfaen yn golygu eich bod yn yr ail ddosbarth, meddyliwch eto! Graddiodd Nathan Pine yn ddiweddar yr haf hwn gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf, gyda chanlyniad arholiad gwych o 92%.

Dywedodd Nathan ‘Ni wireddais fy mhotensial llawn yn y chweched felly yn ystod fy mlwyddyn sylfaen a’r flwyddyn gyntaf yn Abertawe, sylweddolais mai fy astudiaethau oedd fy mhrif flaenoriaeth, gan lwyddo i gael marciau uwch ac uwch. Rhoddodd hyn agwedd gadarnhaol i mi at fy ngwaith pan es i ymlaen i’r ail a’r drydedd flwyddyn, gan adael i mi ennill canran uchel iawn yn gyson ar draws amrywiaeth o fodiwlau’