Gwnewch gais drwy Glirio i astudio Daearyddiaeth

10 rheswm dros astudio am radd daearyddiaeth yn Abertawe

BETH SY'N WYCH AM ASTUDIO DAEARYDDIAETH YN ABERTAWE?

 • Sgorau uchel yn gyson ar gyfer boddhad myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr [93% yn 2017]
 • Mae Daearyddiaeth yn Abertawe ymysg y DDEG ADRAN ORAU YN Y DU o ran effaith ymchwil [Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014]
 • 94.6% o'n graddedigion mewn cyflogaeth ar lefel raddedig neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl gadael y Brifysgol [data HESA am 2014/15]
 • Mae Daearyddiaeth yn un o 75 o raglenni gorau'r byd [51-75 (o 200) yn ôl y Tablau Byd-eang newydd, Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2017]
 • Mae Daearyddiaeth yn un o 250 o raglenni gorau'r byd [Tablau Prifysgolion y Byd QS 2017]
 • Mae Gwyddor y Ddaear rhwng safleoedd 201 a 300 (o 300) yn y tablau byd-eang newydd, Global Ranking of Academic Subjects (GRAS)
 • Buddsoddiad o £4.2 miliwn mewn labordai gwyddoniaeth o'r radd flaenaf
 • Academydd o fri rhyngwladol: Yr Athro Tavi Murray: y fenyw gyntaf i dderbyn y Fedal Begynol gan EM y Frenhines am wasanaeth eithriadol i ymchwil pegynol
 • Academydd o fri rhyngwladol: Yr Athro Adrian Luckman: sylw yn y cyfryngau byd-eang am ei ymchwil ym maes newid yn yr hinsawdd i chwalu ysgafell iâ Larsen C
 • Academydd o fri rhyngwladol: Yr Athro Peter North: cafwyd sylw rhyngwladol i'w waith gyda NASA ar 'wyrddni' coedwig yr Amazon
 • Academydd o fri rhyngwladol:  Yr Athro Siwan Davies (mae ei gwaith yn canolbwyntio ar ganfod y rhesymau dros y newid dramatig a sydyn yn yr hinsawdd yn ystod y 100,000 o flynyddoedd diwethaf, drwy ymchwilio i ddyddodion lludw folcanig sydd wedi'u dal mewn llenni iâ)
 • 20fed yn y DU o ran ansawdd ymchwil [Canllaw i Brifysgolion The Times a The Sunday Times 2018]
 • Y Brifysgol Orau yng Nghymru [Canllaw i Brifysgolion The Times a Sunday Times]
 • Y Brifysgol Orau yng Nghymru [Canllaw i Brifysgolion The Guardian 2019]