Myfyrwyr a Graddedigion

Beth yw lleoliadau gwaith ITWales

Ers 1993, mae TG Cymru wedi bod yn rhedeg y rhaglen lleoliadau mewn partneriaeth â Go Wales ledled Cymru. Rydym yn cynnig cyfle i fyfyrwyr a graddedigion gael profiad o waith prosiect ym maes TG ar draws Cymru.

Mae gan ein lleoliadau hanes profedig o wneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy. Fe wnaeth 65% o’r lleoliadau arwain at gyflogaeth barhaol neu estynedig gyda chwmnïau sy’n cyflogi myfyrwyr (ystadegau Go Wales 2011).

Pwy all gymryd rhan mewn lleoliad ITWales?

I gyfranogi mewn Lleoliad TG Cymru, mae’n rhaid ichi fod â chyfeiriad yng Nghymru, a dylech naill ai fod yn astudio mewn sefydliad addysg uwch, neu dylech fod yn berson graddedig sy'n dymuno datblygu eich gyrfa yng Nghymru.

Os ydych yn fyfyriwr ar hyn o bryd, rhaid ichi fod yn ddinesydd un o wledydd yr Undeb Ewropeaidd neu Ardal Economaidd Ewrop (neu'r Swistir) a dylech fod wedi cwblhau blwyddyn gyntaf eich astudiaethau yn llwyddiannus. Mae graddedigion sy’n byw yng Nghymru hefyd yn gymwys, ond mae angen i unigolion nad ydynt yn ddinasyddion gwledydd yr Undeb Ewropeaidd / Ardal Economaidd Ewrop fod wedi sicrhau teitheb (nid teitheb myfyrwyr) sy'n rhoi'r hawl iddynt i aros yn y DU ac ymgymryd â gwaith amser llawn, a dylai o leiaf 6 mis o’r deitheb fod yn weddill.

Rhagor o wybodaeth ynghylch cymhwystra.

Beth mae lleoliadau ITWales yn ei olygu?

  • Cyflogir myfyrwyr a graddedigion gan gwmnïau lleol bach a mawr.
  • Bydd lleoliadau’n para 6-10 wythnos ac maent yn seiliedig ar TG/cyfrifiadureg.
  • Telir o leiaf £250 yr wythnos i'r sawl sy'n ymgymryd â'r lleoliadau.
  • Mae’n brofiad gwaith rhagorol i ychwanegu at eich CV.
  • Mae’n gyfle hefyd i ddatblygu’r sgiliau annhechnegol y mae'r sawl sy’n cyflogi graddedigion yn chwilio amdanynt.
  • Bydd llawer o leoliadau yn arwain at ragor o waith gyda’r cwmni sy'n cyflogi. (Fe wnaeth 65% o’r lleoliadau arwain at gyflogaeth barhaol neu estynedig gyda chwmnïau sy’n cyflogi myfyrwyr).
  • Byddwch yn cwblhau cymhwyster seiliedig ar waith i ddatblygu eich sgiliau busnes a phersonol.