Cyflogwyr a Busnesau

Gwybodaeth i Gwmnïau ynghylch Lleoliadau

Mae TG Cymru yn cynnig cyfle ichi gyflogi rhywun sydd â sgiliau TG arbenigol i gwblhau prosiect tra bydd yn gweithio i'ch cwmni am 6-10 wythnos. Mae’r cynllun ar gael i sefydliadau preifat, gwirfoddol a’r sector gyhoeddus o unrhyw faint, yn ogystal ag elusennau a mentrau cymdeithasol.  Trwy gynnig lleoliad, gallwch elwa ar arbenigedd TG a Chyfrifiadureg arbenigol Myfyriwr neu Berson Graddedig.

Mae enghreifftiau o swyddi cyffredin lleoliadau TG Cymru yn cynnwys:

 • Rhaglennydd
 • Dadansoddwr Systemau
 • Datblygwr Meddalwedd
 • Peiriannydd Meddalwedd
 • Datblygwr Cymwysiadau Gwe
 • Ymgynghorydd Meddalwedd
 • Datblygwr Cronfeydd Data
 • Peiriannydd Cronfeydd Data
 • Gweinyddydd Rhwydweithiau
 • Profwr Systemau

Beth mae’r cynllun yn ei ddarparu

 • Cyllid tuag at gostau cyflog - hyd at £1000. Mae angen i'r cyflog dalu'r isafswm cyflog o £250 i'r lleolai yn ogystal â chyfraniadau yswiriant gwladol y cyflogwr.
 • Dewis o Fyfyrwyr a Graddedigion o ansawdd uchel
 • Gall pobl sydd â gwybodaeth arbenigol a sgiliau TG ychwanegu gwerth at eich busnes
 • Cwblhau prosiect 6-10 wythnos
 • Cyfle i weld a all eich cwmni elwa’n barhaol o sgiliau graddedigion. Fe wnaeth 65% o’r lleoliadau arwain at waith parhaol

(Ystadegau Go Wales 2011)