Amdanom ni

Cefndir y prosiect

Sefydlwyd TG Cymru yn 1993 fel uned cyswllt diwydiannol Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Abertawe. Yn y lle cyntaf, gwaith y rhaglen oedd creu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o dechnolegau datblygol ymhlith busnesau yng Nghymru a gwella cyfleoedd gwaith lleol i raddedigion.

Trwy gynllun lleoliadau i fyfyrwyr hynod lwyddiannus, fe wnaeth TGCymru sefydlu ei hun yn gyflym iawn fel adnodd gwerthfawr i fyfyrwyr a busnesau.
Bellach, mae tîm hynod fedrus a phroffesiynol TGCymru bellach yn rhedeg tri phrosiect a ariennir gan Ewrop:

  • Cynllun Lleoliadau Myfyrwyr a Graddedigion TGCymru sy’n cysylltu gofynion technegol a chyfundrefnol busnesau a diwydiant yng Nghymru ag arbenigedd a sgiliau myfyrwyr Cyfrifiadureg...rhagor

  • Cynghrair Meddalwedd Cymru - mae Cynghrair Meddalwedd Cymru (CMC) yn cynorthwyo BBaChau Cymru i weld manteision mabwysiadu technegau newydd. Gan weithio gydag academia, mae CMC yn cynnig cymorth penodol i gyflogwyr ac ymarferwyr i nodi a thaclo bylchau a gofynion sgiliau er mwyn datblygu’r economi wybodaeth ymhellach...rhagor

  • Technocamps - Mae Technocamps yn ysbrydoli pobl ifanc 11-19 oed i fynychu gweithdai ynghylch ystod o brosiectau cyfrifiadurol cyffrous megis roboteg, datblygu gemau, animeiddio, fforenseg digidol a llawer rhagor. Nod tymor hir y prosiect yw annog rhagor o bobl i ganlyn gyrfaoedd mewn maes a wnaiff hybu twf economaidd yng Nghymru...rhagor