ITWales

Trosolwg

Sefydlwyd TG Cymru yn 1993 fel uned cyswllt diwydiannol Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Abertawe. Mae’n parhau i dyfu, ac mae ganddo ddau brosiect gwerth rhai miliynau o bunnoedd a ariennir gan ESF, Cynghrair Meddalwedd Cymru (£13m), Technocamps (£6m) a'i gynllun Lleoliadau Myfyrwyr a Graddedigion yn ogystal â’r prosiectau Technoteach a Playground Computing.

Darganfyddwch ragor am TGCymru...

Gradd Sylfaen

Gradd Sylfaen (FdSc)

Mae’r Radd Sylfaen Cyfrifiadureg yn ffordd arloesol a hyblyg o alluogi myfyrwyr i ennill gradd mewn Cyfrifiadureg tra byddant yn gweithio.

Darllenwch ragor

Lleoliadau Gwaith ITWales

Cysylltu gofynion technegol a chyfundrefnol busnesau a diwydiant yng Nghymru ag arbenigedd a sgiliau myfyrwyr Cyfrifiadureg.

Darllenwch ragor...

Cynghrair Meddalwedd Cymru

Cefnogi’r cam nesaf o dwf technegol trwy elwa ar ddoniau cynhenid, a bydd busnesau ar draws pob sector yng Nghymru yn canfod dulliau newydd o weithio.

Darllenwch ragor...

Technocamps

Ysbrydoli, cymell ac ennyn diddordeb pobl gan ddefnyddio meddylfryd cyfrifiannu a hybu Cyfrifiadureg fel elfen sy’n tanategu pob agwedd o gymdeithas fodern.

Darllenwch ragor...


Playground Computing

Disgyblion cynradd yn dysgu am Gyfrifiadureg heb ddefnyddio cyfrifiaduron.

Darllenwch ragor...

Technoteach

Cynigir hyfforddiant i athrawon Cynradd ac Uwchradd sy’n paratoi i fynd i’r afael â’r cwricwlwm cyfrifiadureg newydd.

Darllenwch ragor...