Gwnewch gais drwy Glirio i astudio Cemeg

10 rheswm dros astudio am radd mewn Cemeg yn Abertawe

Croesawyd Cemeg yn ôl i Brifysgol Abertawe yn 2017. Ymunwch â ni nawr i elwa o gyfleusterau newydd sbon, strwythur cwrs newydd â chanolbwynt ar yrfaoedd, a chysylltiadau ardderchog â diwydiant.  

 • Efelychu arloesol cyn mynd i'r labordy sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ymarfer eu sgiliau labordy yn eu hamser eu hunain
 • Modiwlau craidd wedi'u halinio â'r rhagoriaeth ymchwil bresennol (cynnyrch naturiol, peirianneg ddeunyddiau, meddygaeth)
 • Addysgu 'gwrthdro' - mae myfyrwyr yn gwylio fideos o ddarlithoedd ymlaen llaw i ganiatáu rhagor o ryngweithio yn yr ystafell ddosbarth.
 • Hyb Cemeg newydd o'r radd flaenaf sy'n cynnwys labordai addysgu a chyfleusterau ymchwil
 • Mae'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol wrthi'n achredu'r graddau
 • Cymdeithas Cemeg Myfyrwyr Abertawe oedd yr un gyntaf yn y wlad i gael statws Cangen Ryngwladol Gysylltiol gan y Gymdeithas Gemegol Americanaidd.
 • Rhaglenni blwyddyn mewn diwydiant wedi'u teilwra ar gyfer meysydd pwnc sydd ar gael i fyfyrwyr drosglwyddo iddynt yn ystod eu hail flwyddyn o astudio
 • Cyfarwyddwr Rhaglen arobryn, Yr Athro Simon Bott, sydd wedi derbyn wyth gwobr am ansawdd ei addysgu ym Mhrifysgol Houston
 • Mae gennym gysylltiadau ardderchog â diwydiant
 • Y Brifysgol Orau yng Nghymru [Canllaw i Brifysgolion The Times a Sunday Times]
 • Y Brifysgol Orau yng Nghymru [Canllaw i Brifysgolion The Guardian 2019]

Cyrsiau Cemeg Israddedig