Beth gallaf ei wneud gyda gradd mewn Cemeg?

Beth gallaf ei wneud gyda gradd mewn Cemeg?

Female Lab technician in Chemistry Labs

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae gan raddedigion Cemeg y sgiliau y mae eu hangen ar gyflogwyr.

Ni fydd gwneud gradd mewn cemeg yn golygu y byddwch yn gaeth i labordy am weddill eich bywyd. Mae gan Gemegwyr ystod enfawr o opsiynau gyrfa ac mae’r radd mewn Cemeg ym Mhrifysgol Abertawe wedi’i dylunio i sicrhau eich bod yn meddu ar y sgiliau y mae cyflogwyr heddiw yn chwilio amdanynt.  

Mae llawer o sectorau y cewch fynd i mewn iddynt ar ôl i chi raddio. Dewis poblogaidd yw meddygaeth. Mae galw mawr am gemegwyr ar gyfer eu sgiliau dadansoddi ac ymchwil er mwyn gwella iechyd pobl. Mae angen i gyffuriau newydd gael eu hymchwilio, eu datblygu a’u profi gan raddedigion Cemeg da.

Os ydych yn angerddol am yr amgylchedd ac yn meddwl bod gennych ddyfodol yn y maes hwn, mae ein staff yn ymwneud â phrosiectau i ddatblygu dŵr glân, glanweithdra a mathau cynaliadwy o ynni.  

 

Proffil staff – Dr Ian Mabbett 

Ian Mabbett   

‘Fi sy’n rheoli prosiect Sunrise yma yn y Brifysgol. Nod y prosiect yw datblygu celloedd ffotofoltäig printiedig a phrosesau gweithgynhyrchu newydd y gellir eu defnyddio i greu cynhyrchion ynni solar yn India. Yna caiff y rhain eu defnyddio mewn adeiladau mewn pum pentref, gan ganiatáu iddynt harneisio pŵer solar i ddarparu eu hynni eu hunain a rhedeg oddi ar y grid.’

Datblygu Cynhyrchion

Mae angen cymorth cemegwyr ar unrhyw fusnes sy’n cynhyrchu cynhyrchion. O brofi bwyd i gosmetigau, i reoli gwastraff, i ddatblygu deunyddiau adeiladu newydd, mae’r cemegydd ar flaen y gad o ran dyfeisiadau newydd.

 Dadansoddi Fforensig

Hefyd mae galw am eich sgiliau yn yr heddlu a chyrff eraill sy’n gorfodi’r gyfraith i ddadansoddi samplau gwaed ar gyfer alcohol a chyffuriau ac edrych ar dystiolaeth a ddefnyddir mewn achosion cyfreithiol.