YN GWNEUD GWAHANIAETH I FYWYDAU POBL...

Yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, rydym yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ar draws y byd, gyda'n hymchwil arloesol a thrwy ein gwaith gyda'r GIG, Gwasanaethau Cymdeithasol a'r sector preifat.

Mae ein hystafelloedd clinigol a labordai rhagorol yn paratoi ein myfyrwyr i fod yn y genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, a graddedigion sydd â chyfleusterau ar gyfer y gweithle gyda rhagolygon gyrfa gwych.

Facilities Edrychwch o gwmpas cyfleusterau ein coleg