Cofnod Datgeliadau

Cyhoeddi Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn creu hawl statudol i gael mynediad at wybodaeth sy’n cael ei dal gan rai cyrff cyhoeddus er mwyn gwneud eu gwaith mor agored a thryloyw â phosibl. Yn ogystal â’r hawl hon i fynediad at wybodaeth, mae Prifysgol Abertawe yn mynd ati’n rhagweithiol i gyhoeddi ceisiadau blaenorol sydd wedi eu gwneud o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ar ein Cofnodion Datgeliadau. Cyn cyflwyno cais rhyddid gwybodaeth i’r Brifysgol, efallai y byddwch am adolygu’r ceisiadau isod. Mae’r ceisiadau wedi eu cyhoeddi yn iaith y cais gwreiddiol a’r ymateb. Mae modd trefnu bod ceisiadau ar gael yn Gymraeg drwy wneud cais.

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth, fesul blwyddyn academaidd