Myfyrwyr yn gweithio ar 'cross-trainers' yn y gampfa Croeso i Brifysgol Abertawe

CROESO I BRIFYSGOL ABERTAWE

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cynnig popeth sydd ei angen arnoch i fwynhau bywyd iach ac egnïol. Os ydych yn meddwl am ymaelodi â champfa yn ystod eich amser gyda ni, y cyfleusterau agosaf yw'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol (Campws Singleton) a Champfa Campws y Bae - a gallwch ymaelodi heddiw!

Gydag aelodaeth myfyrwyr yn dechrau am gyn lleied â £18.99 y mis, bydd gan aelodau fynediad i’r canlynol:

  • Mynediad i gyfleusterau'r gampfa a dosbarthiadau ffitrwydd ar Gampws y Bae a Champws Singleton, drwy'r dydd, bob dydd
  • Amserlen dosbarthiadau ddiwygiedig, gan gynnwys mynediad i holl ddosbarthiadau rhithwir Les Mills (rydym bellach yn cynnal dros 100 o ddosbarthiadau'r wythnos ar Gampws Singleton, sy'n golygu eich bod yn sicr o ddod o hyd i ddosbarth ar amser sy'n gyfleus i chi!)
  • Wifi am ddim wrth i chi ymarfer
  • Mynediad i 69 o gampfeydd yn y DU fel rhan o gynllun UNIversal BUCS (aelodaeth flynyddol yn unig)

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar yr ystod lawn o opsiynau aelodaeth sydd ar gael ar-lein nawr.

Edrychwn ymlaen atoch yn ymuno â’r tîm!

Meddyliwch am Chwaraeon - Meddyliwch am Abertawe