Chwaraewr Lacrós

Yn Chwaraeon Abertawe, rydym yn trefnu amrywiaeth eang o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, gan gynnig cyfleoedd i gymryd rhan – o gymryd rhan mewn cystadleuaeth neu wersyll dros wyliau ysgol i gefnogi'r Fyddin Gwyrdd a Gwyn yn y Varsity.

Varsity

x

Fel arfer, mae Varsity Cymru yn cael ei gynnal o amgylch y Pasg, gydag Abertawe a Chaerdydd yn cynnal y digwyddiad bob yn ail flwyddyn – felly cadwch eich dyddiaduron yn glir ar gyfer digwyddiad chwaraeon y flwyddyn!

Hwn yw'r digwyddiad mwyaf i fyfyrwyr yng Nghymru, a'r ail ddigwyddiad mwyaf ym Mhrydain ar ôl y gemau Varsity rhwng Rhydychen a Chaergrawnt.

Yn Varsity Cymru, bydd prifysgolion Abertawe a Chaerdydd yn cystadlu mewn mwy na 30 o wahanol chwaraeon gan gynnwys pêl-fasged, rhwyfo, golff, hoci, nofio, cleddyfa, sboncen a ffrisbi eithaf.

Diweddglo'r digwyddiad yw gêm rygbi fawr o flaen torf o rhwng 15,000 a 20,000 mewn stadiwm fawr – Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd neu Stadiwm y Liberty yn Abertawe fel arfer. Yn aml, caiff y gêm ei darlledu'n fyw ar y teledu.

Digwyddiadau Chwaraeon

Torf yn dathlu mewn digwyddiad chwaraeon

Mae ein cyfleusterau chwaraeon, sy'n gefnlen i draeth tywodlyd bum milltir o hyd, ymhlith y gorau mewn unrhyw brifysgol yn y DU

Mae'r lleoliad dymunol hwn, ynghyd â chyfleusterau o'r radd flaenaf a phrofiad helaeth o drefnu a chefnogi digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon ar bob lefel, wedi ein galluogi i groesawu digwyddiadau Ewropeaidd a rhyngwladol mawr.

Mae ein portffolio nodedig o ddigwyddiadau chwaraeon yn cynnwys Pencampwriaethau Athletau Ewropeaidd yr IPC, Pencampwriaethau Cyffwrdd Ewropeaidd FIT a Phencampwriaeth Rygbi Saith Bob Ochr Prifysgolion y Byd FISU.

Gwersylloedd

x

Rydym yn cynnig gwersylloedd chwaraeon a gwersylloedd athletau ar gyfer amrywiaeth o lefelau yn ystod gwyliau ysgol.

Caiff y gwersylloedd hyn a gynhelir yn ystod hanner tymor a gwyliau ysgol eu goruchwylio gan staff medrus yn ein cyfleusterau ardderchog ac maent yn ffordd wych o gadw plant yn brysur yn ystod y gwyliau neu ddatblygu eu sgiliau mewn camp benodol.

Cymerwch olwg ar ein gwersylloedd presennol:

Academi

Academy kids running track

Addas ar gyfer pob gallu ac yn cael eu cyflwyno gan hyfforddwyr sydd â phrofiad, mae ein holl academïau yn ffordd wych o gadw plant yn actif, gan roi cyfle iddynt ddysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd.

Ein hacademïau presennol yw:

Academi Athletau Pasg 2020

Gwersyll Hoci Pasg 2020