x

Yn Chwaraeon Abertawe, rydym yn trefnu amrywiaeth eang o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, gan gynnig cyfleoedd i gymryd rhan – o gymryd rhan mewn cystadleuaeth neu wersyll dros wyliau ysgol i gefnogi'r Fyddin Gwyrdd a Gwyn yn y Varsity.

Varsity

x

Fel arfer, mae Varsity Cymru yn cael ei gynnal o amgylch y Pasg, gydag Abertawe a Chaerdydd yn cynnal y digwyddiad bob yn ail flwyddyn – felly cadwch eich dyddiaduron yn glir ar gyfer digwyddiad chwaraeon y flwyddyn!

Hwn yw'r digwyddiad mwyaf i fyfyrwyr yng Nghymru, a'r ail ddigwyddiad mwyaf ym Mhrydain ar ôl y gemau Varsity rhwng Rhydychen a Chaergrawnt.

Yn Varsity Cymru, bydd prifysgolion Abertawe a Chaerdydd yn cystadlu mewn mwy na 30 o wahanol chwaraeon gan gynnwys pêl-fasged, rhwyfo, golff, hoci, nofio, cleddyfa, sboncen a ffrisbi eithaf.

Diweddglo'r digwyddiad yw gêm rygbi fawr o flaen torf o rhwng 15,000 a 20,000 mewn stadiwm fawr – Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd neu Stadiwm y Liberty yn Abertawe fel arfer. Yn aml, caiff y gêm ei darlledu'n fyw ar y teledu.

Digwyddiadau Chwaraeon

x

Mae ein cyfleusterau chwaraeon, sy'n gefnlen i draeth tywodlyd bum milltir o hyd, ymhlith y gorau mewn unrhyw brifysgol yn y DU

Mae'r lleoliad dymunol hwn, ynghyd â chyfleusterau o'r radd flaenaf a phrofiad helaeth o drefnu a chefnogi digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon ar bob lefel, wedi ein galluogi i groesawu digwyddiadau Ewropeaidd a rhyngwladol mawr.

Mae ein portffolio nodedig o ddigwyddiadau chwaraeon yn cynnwys Pencampwriaethau Athletau Ewropeaidd yr IPC, Pencampwriaethau Cyffwrdd Ewropeaidd FIT a Phencampwriaeth Rygbi Saith Bob Ochr Prifysgolion y Byd FISU.

Gwersylloedd

x

Rydym yn cynnig gwersylloedd chwaraeon a gwersylloedd athletau ar gyfer amrywiaeth o lefelau yn ystod gwyliau ysgol.

Caiff y gwersylloedd hyn a gynhelir yn ystod hanner tymor a gwyliau ysgol eu goruchwylio gan staff medrus yn ein cyfleusterau ardderchog ac maent yn ffordd wych o gadw plant yn brysur yn ystod y gwyliau neu ddatblygu eu sgiliau mewn camp benodol.

Academi

x

Ymunwch â ni ym mis Ebrill ar gyfer dechrau ein Hacademi Athletau i blant ysgol ym Mlwyddyn 4 (8-9 oed).

Dros gyfnod o chwe wythnos, bydd yr athletwyr ifanc yn cymryd rhan mewn digwyddiadau rhedeg, neidio a thaflu.

Mae'n berffaith ar gyfer eich darpar Olympiaid! Caiff pob un o'n sesiynau eu cyflwyno'n fedrus gan hyfforddwyr athletau sydd â chymwysterau UKA.

Oedran: Blwyddyn Ysgol 4 (8-9 oed)

Cost: £40 ar gyfer yr academi chwe wythnos – dim ond £4 y sesiwn! Ni ellir ad-dalu na throsglwyddo'r taliad

Sesiynau: Cynhelir y sesiynau dros gyfnod o chwe wythnos naill ar ddydd Mawrth neu ddydd Iau (gallwch nodi pa un rydych yn ei ffafrio pan fyddwch yn gwneud cais) yng Nghanolfan Hoci ac Athletau Prifysgol Abertawe.

Dyddiadau

I'w cadarnhau