Cynllun Ysgoloriaeth i Athletwyr Talentog

  • Mae Prifysgol Abertawe yn falch o fod yn arwain y ffordd o ran cefnogi athletwyr talentog sy'n derbyn eu haddysg yng Nghymru. Y brifysgol yw'r gyntaf i gael ei hachredu gan fenter newydd, sef y Cynllun Ysgoloriaeth i Athletwyr Talentog ("TASS").
  • Rydym wedi ennill Achrediad Gyrfa Ddeuol TASS, sy'n cydnabod yr ymrwymiad a ddangosir tuag at helpu myfyrwyr i ragori yn y byd academaidd ac ym myd y campau yn ystod eu cyfnod yn Abertawe.
  • Mae'r Achrediad Gyrfa Ddeuol, sy'n bartneriaeth unigryw rhwng gwasanaethau cymorth a staff academaidd ar draws y Brifysgol, yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau bod llwybr gyrfa ddeuol ar gael i'r myfyrwyr hynny sydd hefyd yn athletwyr o fri. Drwy gynnig hyblygrwydd academaidd a'r amgylchedd a'r cymorth cywir, credwn y gall y myfyrwyr hynny ffynnu a chyflawni eu potensial ym maes addysg ac ym maes chwaraeon.

*Nodwch, er mwyn cofrestru am le TASS ym Mhrifysgol Abertawe bydd angen i chi gwblhau a chyflwyno Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Chwaraeon sydd ar gael isod. 

Ysgoloriaethau

  • Drwy ein cynlluniau ysgoloriaeth, ein nod yw cwmpasu'r sbectrwm eang o dalent y mae pobl ifanc yn ei dangos yn unigol ac wrth ymgymryd â chwaraeon tîm. Rydym yn chwilio am fyfyrwyr sydd nid yn unig yn bodloni'r gofynion academaidd arferol ond sydd hefyd wedi dangos gallu eithriadol ym maes chwaraeon.
  • Mae ein hysgoloriaethau chwaraeon a'n rhaglen bwrsariaethau yn ein galluogi i helpu athletwyr talentog i gyflawni eu potensial a'u nodau ym maes chwaraeon yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol.
  • Mae pedair lefel o ysgoloriaeth ar gael.
  • Cynigir hefyd amrywiaeth o fwrsariaethau chwaraeon os nad ydych wedi llwyddo i gael ysgoloriaeth.

Gweler yr opsiynau isod

TASS Logo

Sut i wneud cais

Mae un ffurflen gais ar gyfer yr ysgoloriaethau. Caiff ei hasesu gan y panel dethol ac, os bydd eich cais yn llwyddiannus, cewch wybod pa ysgoloriaeth y byddwch yn ei chael. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a sportscholarships@swansea.ac.uk / I.J.Morrisson@swansea.ac.uk 01792 543571

Ceisiadau ar agor.

 

 Dyddiad cau Dydd Gwener 28ain Chwefror

Dewch i gwrdd â rhai o'n HYSGOLORION chwaraeon

Lewis Fraser
Lewis Fraser Head Shot

Nofio – Peirianneg Sifil Ail Flwyddyn 

Cyflawniadau uchaf:

  • Pencampwr Gemau Ieuenctid y Gymanwlad.
  • Medal Efydd yn y Bahamas 2017.
  • Rwyf wedi cyrraedd rownd derfynol iau Ewrop ddwywaith ac mae gennyf 2 wobr uwch yng Nghymru.
Chloe Davies Cai Davies Rhian Evans Ioan Wall

Angen rhagor o wybodaeth?

Os oes gennych gwestiwn neu gŵyn sy'n ymwneud â'r ffordd y caiff yr Ysgoloriaethau a'r Bwrsariaethau Mynediad Chwaraeon eu gweithredu neu unrhyw agwedd arall arnynt, dylech anfon y cwestiwn neu'r gŵyn yn ysgrifenedig at Alun Davies, Pentref Chwaraeon, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Os oes gennych gwestiwn am gymhwysedd neu'r hyn y mae bod yn Ysgolor Chwaraeon yn ei olygu, cysylltwch â Alun Davies, Swyddog Cefnogi Athletwyr, Alun.Davies@swansea.ac.uk