Mae tenis bwrdd yn rhan o'n rhaglen chwaraeon perfformiad uchel yma ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ein chwaraeon perfformiad uchel yn elwa o hyfforddi lefel uchel, gwasanaethau gwyddor chwaraeon, cyngor ar ffordd o fyw ar gyfer athletwyr, ffisiotherapi a chymorth cryfder a chyflyru.

Mae'r academi tenis bwrdd yn cynnwys nifer o dimau ac unigolion sy'n cystadlu yng nghystadlaethau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS). Mae timau cyntaf y dynion a'r menywod yn cystadlu yng Nghynghrair 2A BUCS. Mae aelodau’r academi tenis bwrdd yn gallu elwa o'r cyfleusterau a’r cyfarpar o'r radd flaenaf yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol. Yn ogystal, caiff yr academi ddefnyddio cyfleusterau eraill y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol a'r 'Sied', ein canolfan cryfder a chyflyru elît.

Ar hyn o bryd, mae'r academi yn cynnig dros chwe awr o hyfforddiant ar y bwrdd yn y Brifysgol. Ar gyfer ein chwaraewyr perfformiad uchel, mae sesiynau un i un neu un a dau aml-bêl. Cefnogir y Rhaglen perfformiad uchel yn llawn gan Denis Bwrdd Cymru a cheir cyfleoedd i gwrdd a hyfforddi gyda chwaraewyr y garfan genedlaethol a chymryd rhan mewn gwersylloedd hyfforddi ar y cyd. Mae gennym gysylltiadau gwych â chlybiau a chynghreiriau lleol lle mae croeso bob amser i chwaraewyr ymuno â nhw a hyfforddi yn eu clybiau a'u canolfannau. Mae ein hacademi bwrdd tenis yn croesawu chwaraewyr para a chwaraewyr abl.

Mae Tenis Bwrdd Cymru yn cyflogi ein hyfforddwr amser llawn, Joshua Morgan, i hyfforddi aelodau'r academi tenis bwrdd, yn ogystal â datblygu tenis bwrdd yn Abertawe a'r cyffiniau. Mae Joshua yn hyfforddwr tenis bwrdd Lefel 2 UKCC ac mae ganddo radd BSc mewn Hyfforddi Chwaraeon hefyd.

Mae'r Brifysgol yn cynnig Cynllun Ysgoloriaethau Athletwyr Dawnus (TASS) i fyfyrwyr sy’n athletwyr dawnus iawn, gan gynnwys buddion ariannol gwerth hyd at £3,000 a phecyn cymorth a allai gynnwys: hyfforddiant cryfder a chyflyru, ffisiotherapi, cymorth seicolegol a chyngor ar faeth y darperir pob un ohonynt gan ymarferwyr cymwysedig. Mae llawer o becynnau ysgoloriaeth ar gael.

Mae'r clwb tenis bwrdd yn croesawu pob darpar chwaraewr waeth beth yw ei gefndir, lefel ei sgiliau neu ei brofiad chwaraeon. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r aelodau staff isod.

Llyfryn

Edrychwch ar ein llyfryn tenis bwrdd am ragor o wybodaeth am y rhaglen.