Mae rygbi yn rhan o'n rhaglen chwaraeon perfformiad uchel yma ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ein chwaraeon perfformiad uchel yn elwa o hyfforddi lefel uchel, gwasanaethau gwyddor chwaraeon, cyngor ar ffordd o fyw ar gyfer athletwyr, ffisiotherapi a chymorth cryfder a chyflyru.

Mae'r rhaglen rygbi yn cynnwys nifer o dimau sy'n cystadlu yng nghystadlaethau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS). Mae timau cyntaf y menywod yn cystadlu yng uwch gynghrair ddeheuol BUCS. Mae timau cyntaf y dynion yn cystadlu yng Rygbi Gwych BUCS.

Y clwb rygbi yw canolbwynt ein digwyddiad Varsity blynyddol yn erbyn Prifysgol Caerdydd, sef yr ail ddigwyddiad Varsity Prydeinig mwyaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Mae’r ŵyl chwaraeon yn dod i ben gyda’r prif ddigwyddiad, y gêm rygbi rhwng y ddwy brifysgol, a gynhelir naill ai yn Stadiwm Principality neu Stadiwm Liberty. Mae dros 12,000 o fyfyrwyr/cefnogwyr yn gwylio’r gêm ac yn aml fe’i darlledir ar S4C.

Mae’r clwb rygbi’n cynnwys nifer o chwaraewyr proffesiynol sydd wedi cynrychioli tîm dan 18 a than 20 Cymru ac wedi cynrychioli timau rhanbarthol megis y Gweilch a’r Sgarlets.

Mae’r clwb yn gartref hefyd i rai cyn-fyfyrwyr gwych, megis Alun Wyn Jones (Llewod Prydain ac Iwerddon, tîm Cymru), Huw Bennett (tîm Cymru) a Rhys Priestland (tîm Cymru).

Mae’r clwb yn gallu manteisio ar gyfleusterau o’r radd flaenaf, ar gyfer hyfforddi yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol a chwarae ar Gae San Helen, ac mae ganddo fynediad llawn i’r ‘Sied’ ein canolfan cryfhau a chyflyru i chwaraewyr elît. Yn ogystal â’r cyfleusterau rhagorol, mae gan y clwb rygbi bartneriaethau cadarnhaol â’r timau rhanbarthol, y Gweilch a’r Sgarlets, ac mae aelodau’n cymryd rhan yn rheolaidd mewn sesiynau datblygu/gweithdai yng nghartrefi’r ddau dîm.

Mae'r Brifysgol yn cynnig Cynllun Ysgoloriaethau Athletwyr Dawnus (TASS) i fyfyrwyr sy’n athletwyr dawnus iawn, gan gynnwys buddion ariannol gwerth hyd at £3,000 a phecyn cymorth a allai gynnwys: hyfforddiant cryfder a chyflyru, ffisiotherapi, cymorth seicolegol a chyngor ar faeth y darperir pob un ohonynt gan ymarferwyr cymwysedig. Mae llawer o becynnau ysgoloriaeth ar gael.

Mae'r rhaglen rygbi yn croesawu pob darpar chwaraewr waeth beth yw ei gefndir, lefel ei sgiliau neu ei brofiad chwaraeon. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r staff aelodau.

Swansea University Rugby Performance Logo

Proffiliau Hyfforddwyr