Mae pêl-droed dynion yn rhan o'n rhaglen perfformiad uchel yma ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ein chwaraeon perfformiad uchel yn elwa o: hyfforddiant perfformiad uchel, gwasanaethau gwyddorau chwaraeon, cyngor ar ffordd o fyw i athletwyr, ffisiotherapi a chymorth cryfder a chyflyru.

Mae gan y clwb pêl-droed saith tîm dynion a dau dîm menywod. Mae pedwar o dimau'r dynion a'r ddau dîm menywod yn cystadlu yng nghystadlaethau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS). Ar hyn o bryd, mae tîm cyntaf y dynion yn cystadlu yn Uwch-gynghrair y De (y gynghrair uchaf) BUCS  ac mae tîm cyntaf y menywod yn cystadlu yng Nghynghrair 2B y Gorllewin BUCS. Mae'r clwb pêl-droed hefyd yn cystadlu yn y gêm Varsity flynyddol yn erbyn Prifysgol Caerdydd, a dyma'r gystadleuaeth fwyaf rhwng prifysgolion ar ôl yr un rhwng Rhydychen a Chaergrawnt.

Gall y clwb pêl-droed fanteisio ar gyfleusterau o safon fyd-eang, gan gynnwys chwarae yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol a hyfforddi ar gae hyfforddi Fairwood (cae hyfforddi Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe). Yn ogystal, caiff y clwb ddefnyddio cyfleusterau eraill y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol a'r Sied, ein canolfan cryfder a chyflyru elît.

Mae tîm y dynion hefyd yn cynnwys clwb a sefydlwyd gan gyn-aelodau'r clwb sy'n cystadlu yng Nghynghrair Pêl-droed Cymru ac mae'n bosib y cânt gystadlu yn Uwch-gynghrair Cymru yn y dyfodol agos. Uwch-gynghrair Cymru yw'r safon uchaf yng Nghymru, sy'n cynnig cyfle i glybiau chwarae yn rowndiau cymhwyso ar gyfer Cynghrair Pencampwyr UEFA a Chynghrair Europa a chaiff y gemau eu darlledu'n fyw bob wythnos ar S4C.

Mae gan lawer o chwaraewyr y garfan bresennol brofiad proffesiynol gyda chlybiau proffesiynol y gynghrair pêl-droed, megis Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, a Bristol City FC. Mae cyrhaeddiad y clwb yn fyd-eang gan gynnwys cysylltiadau cryf ag UDA.

Mae'r clwb pêl-droed hefyd yn cynnig cyfleoedd i chwarae mewn gemau rhyngadrannol a futsal. Mae'r clwb futsal yn cystadlu yng Nghynghrair 2B BUCS ac mae’r clwb wedi tyfu’n sylweddol a denu diddordeb cynyddol dros y blynyddoedd diwethaf. Mae'r gynghrair pêl-droed rhyngadrannol bellach yn un o'r clybiau a chymdeithasau mwyaf yn y brifysgol. Mae'n cynnwys 16 tîm sy'n cystadlu yn ystod y flwyddyn academaidd. 

Mae'r Brifysgol yn cynnig Cynllun Ysgoloriaethau Athletwyr Dawnus (TASS) i fyfyrwyr sy'n athletwyr dawnus iawn, gan gynnwys buddion ariannol gwerth hyd at £3,000 a phecyn cymorth a allai gynnwys hyfforddiant cryfder a chyflyru, ffisiotherapi, cymorth seicolegol a chyngor ar faeth y darperir pob un ohonynt gan ymarferwyr cymwysedig. Mae llawer o ysgoloriaethau ar gael.

Mae'r clwb pêl-droed yn croesawu pob darpar chwaraewr waeth beth yw ei gefndir, lefel ei sgiliau neu ei brofiad chwaraeon. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Swansea University Football Performance Logo

Proffiliau Hyfforddwyr

Dafydd Evans Prif Hyfforddwr
Dafydd Evans
  • Hyfforddwr Trwydded ‘A’ UEFA ac USSF
  • Chwaraewr proffesiynol/lled-broffesiynol gynt
  • Hyfforddwr pêl-droed Clwb Pêl-droed Cymdeithas Dinas Abertawe a Chlwb Unedig D.C. gynt
  • Wedi gweithio gyda chwaraewyr proffesiynol yn systemau MLS a phêl-droed Lloegr a’u datblygu
  • 1 Bencampwriaeth Genedlaethol (2011) a 7 Teitl Cynhadledd Farsity gydag Ysgol Uwchradd Gatholig DeMatha, UDA
  • TAR