Ymgyrch Peidiwch ag Yfed a Boddi yn ennill yng Ngwobrau

Ymgyrch Peidiwch ag Yfed a Boddi yn ennill yng Ngwobrau RLSS

 

Y llynedd, aeth aelodau'r clwb achub bywydau i gynhadledd 2017 y Gymdeithas Achub Bywydau Frenhinol (RLSS) yn sgil derbyn cyllid hael gan un o ganghennau'r RLSS a'r clwb. Ein hamcan wrth fynd i'r gynhadledd oedd cynyddu gwybodaeth y clwb a'i gysylltiadau yn y gymuned achub bywydau a theimlwn y bu'r gynhadledd yn llwyddiant ysgubol yn hyn o beth.

 

Bob blwyddyn, cynhelir 'her y canghennau' yn y gynhadledd, lle mae canghennau o bob rhan o'r DU yn cyflwyno cais sy'n amlygu ymdrechion rhagorol i atal boddi. Y llynedd, cyflwynodd cangen Gorllewin Cymru gais am Dîm Achub Bywydau Prifysgol Abertawe, gan amlygu'r gwaith ar ein hymgyrch 'Peidiwch ag Yfed a Boddi' a sefydlu'r prosiect achub bywydau.

 

Rydym yn falch o ddweud ein bod wedi ennill y wobr hon, gan drechu pob cangen arall yn y DU!  Mae cyfleoedd i dynnu sylw at lwyddiannau'r clwb yn brin, ond mae'r wobr hon yn amlygu'r gwaith rydym yn ei wneud drwy gydol y flwyddyn, ochr yn ochr â hyfforddi a chystadlu.

 

Gan adeiladu ar ein llwyddiant y llynedd, gobeithiwn ail-lansio'r ymgyrch i barhau i hyrwyddo diogelwch ger y dŵr, rhywbeth sy'n bwysig iawn i ni ym Mhrifysgol Abertawe gan ein bod mor agos at y môr ac Afon Tawe.

 

Dyma bwyllgor y Clwb Achub Bywydau ar gyfer 2017/2018:

 

Capten: Tom Sharp

 

Is-gapten: Beth Redhead

 

Trysorydd: Ben Holloway

 

Ysgrifennydd: Megan Larkin

 

Ysgrifennydd Cymdeithasol: Iolo Maskell

 

Swyddog Hyfforddiant: Jonah Millar