Gêm 1 Hertfordshire Hurricanes 

Ar ôl pythefnos prysur yn y Premiership South, mae Swansea Titans ar frig y tabl, wedi ennill eu dwy gêm agoriadol. Yn gyntaf, y gêm gyda'r Hertfordshire Hurricanes. Ystyrir yr Hurricanes yn  un o'r timoedd cryfaf yn y De, gan ennill y gynghrair nifer o weithiau ynghyd ag ambell Bencampwriaeth Genedlaethol.

Roedd yn frwydr agoriadol hynod heriol ond roedd y Titans yn fuddugoliaethus yn y diwedd, yn eu trechu 36-26. Enillodd y Titans fantais o 14-0, a gollwyd yn gyflym wrth i Herts ddod yn ôl i 14-13 erbyn diwedd yr hanner gyntaf. 

Yn yr ail hanner, aeth y momentwm yn ôl ac ymlaen rhwng y ddwy ochr, gyda lloriadau i'r ddau dîm. 

Yn y diwedd, llwyddodd amddiffyniad Abertawe i ailennill y bêl yn dilyn cipiad gan Ben Cooper.

Ymestynnodd Abertawe ei mantais i 10 drwy ddau loriad gan Canice Gonzague ac enillwyd y gêm yn dilyn troi'r bêl unwaith eto gan Gethyn Chadwick.

Ystadegau ymosod y Titans:

100 llath yn rhuthro

236 o lathau pasio

2 gipiad 

Ystadegau amddiffyn y Titans:

Caniatawyd 27 llath o frwsiadau

Caniatawyd 350 o lathau pasio

2 troi'r bêl a orfodwyd

Sgoriwyd lloriadau gan Sam Huxtable, Todun Soetan, Canice Gonzague ac Elliot Bodman. 

Chwaraewr ymosod mwyaf gwerthfawr: Elliot Bodman 

Chwaraewr amddiffyn mwyaf gwerthfawr: Daryl Tan 

Chwaraewr newydd mwyaf gwerthfawr: Todun Soetan 

Chwaraewr mwyaf gwerthfawr yn ôl y chwaraewyr: Ike Amuze 

Yr ail gêm - Portsmouth Destroyers 

Portsmouth Destroyers oedd ein hail her a chan eu bod wedi gwrthod aildrefnu ein gêm y tymor diwethaf, roedd ein bechgyn ni'n ysu am ddial arnynt. Teithiodd y tîm i lawr i Havant RFC yn Portsmouth ar ddiwrnod pan oedd cenllif o law. Er gwaethaf y tywydd, a'i effaith ar y cae gwair, brwydrodd y bechgyn yn eu blaenau.

Rhwystrodd ein hamddiffynwyr chwaraewyr ymosodol Portsmouth drwy gydol y prynhawn, gan atal yr un pwynt rhag cael ei sgorio, a chan orfodi hyd yn oed mwy o droi'r bêl na lloriadau cyntaf.

Dechreuodd y Titans yn araf o ran ymosod, gan frwydro ar y cae mwdlyd a llithrig. Bu hyn yn rhwystr i gêm llawn rhedeg ac roedd y gêm basio hefyd yn heriol gyda'r holl law.

Ar ôl cael ei gau allan am rhan fwyaf yr hanner, torrodd y Titans drwodd o'r diwedd gyda pas perffaith gan Sam Huxtable a gyrhaeddodd dwylo diogel Eliot Bodman i ennill chwe phwynt cyntaf y diwrnod. Ychwanegodd y Titans chwe phwynt arall at y bwrdd drwy eu hamddiffyniad drwy atal pas a sgorio chwe phwynt gan y cilhanerwr Harry Calton a arweiniodd  at sgôr o 12-0 ar ddiwedd yr hanner.

Roedd y Titans yn well yn yr ail hanner, gan wthio i ochr arall y cae er iddynt fethu â thorri drwodd gyda mwy o bwyntiau. Roedd y llinell ymosodol wedi cryfhau yn yr ail hanner, gyda pherfformiad ysbrydoledig  gan y glaschwaraewr llinell newydd Ahmed Mustafa a fu'n rhoi chwaraewyr Portsmouth yn eu lle drwy gydol y prynhawn. Roedd y perfformiad cryf hwn wedi rhoi amser i Hustable dargedu Bobman unwaith eto i gyrraedd sgôr o 18-0. 

Parhau wnaeth hud yr amddiffyniad gyda chipiad cyntaf ei yrfa i Ben Cooze a Gethyn Chadwick yn cael ei orfodi i ddal y bêl yn lletchwith. Fell uchafbwynt i berfformiad gogoneddus, llwyddodd Ike Amuze a Gethyn i daclo'r cefnwr rhedeg am chwarae saff a sgôr derfynol o 20-0. Er nad oeddem ni mor awdurdodol ag y byddem ni wedi hoffi bod, roedd yn waith da gan y tîm gan ein rhoi mwy neu lai ar frig y Premiership South.

Chwaraewr ymosod mwyaf gwerthfawr: Elliot Bodman 

Chwaraewr amddiffyn mwyaf gwerthfawr: Gethyn Chadwick 

Chwaraewr newydd mwyaf gwerthfawr: Ahmed Mustafa 

Chwaraewr mwyaf gwerthfawr yn ôl y chwaraewyr: Gethyn Chadwick 

Nesaf, Birmingham Lions yn xplosion.