Roedd y rhagolygon yn wyllt, y gwynt yn chwythu'n gryf ac roedd y môr yn bwrw ewyn yn fyrlymog!

Aeth tîm o 55 i lawr i Newquay yn ysu am frwydro â'r tonnau enfawr a chystadlu yn y Cribbar.

Roedd dydd Gwener yn fethiant gan fod gwynt yn sgrechian oddi ar y tir ond helpodd tonnau cythryblu 15 aelod o dîm syrffio Abertawe i fod yn barod am y gystadleuaeth er ei bod hi wedi'i gohirio ar y tro.

Roedd dydd Sadwrn hefyd yn anrhefn lwyr, gan arwain at ohirio'r dechrau i 11:30am a rhoi peth amser cyn cystadlu i syrffio a helpu i leddfu'r nerfau. Ond am 12pm, roedd yn amser cychwyn o ddifri! Roedd fformat y gystadleuaeth wedi gorfod newid i rownd unigol a chael sgôr barchus o 20 er mwyn ennill lle yn y rownd gyn derfynol.

Syrffiodd pawb o Abertawe'n wych ac enillodd y rhan fwyaf o'r tîm eu rhagbrofion. Gyda'r sgoriau wedi'u terfynu, aeth Nathaniel James a Jack Geake ymlaen a chafodd Nathaniel sgôr gyffredinol o 15.5.

Gwnaeth y bechgyn yn dda ond dydd Sadwrn oedd diwrnod y merched! Doedd dim modd atal Emily Williams wrth iddi ennill pob rhagbrawf dros y penwythnos, gan sicrhau ei safle'n gyntaf ar gyfer y teitl Unigol - Menywod. Syrffiodd ymhell uwchben safon y cystadleuwyr eraill - syrffio anhygoel Em!

Syrffiodd Nathaniel a Jack ochr yn ochr yn y rownd gynderfynol, gyda'r ddau ohonynt yn meistroli'r tonnau gydag amrywiaeth o symudiadau. Aeth Nathaniel ymlaen i'r rownd derfynol gan orffen yn gyntaf yn y rownd gynderfynol, a gorffennodd Jack yn y 3ydd safle.

Roedd yr amodau wedi dirywio erbyn y rownd derfynol, gan ei gwneud yn anodd cael sgôr gadarn ond, er hyn, llwyddodd Nath i ddod o hyn i don fach wych ym munudau agoriadol y rhagbrawf. Ychwanegodd at hyn gyda slaes, gan roi siawns uchel i'w hun i gyrraedd y podiwm. Ac fe lwyddodd, gan orffen yn y trydydd safle yng nghystadleuaeth unigol y Dynion! Llongyfarchiadau Nathaniel!

Diolch i gysondeb y tîm, gorffennodd tîm y dynion yn y safle cyntaf! Da iawn Abertawe!