Perfformiad syfrdanol gan dîm Jiu Jitsu Abertawe yn y gystadleuaeth genedlaethol

Roedd Cystadleuaeth Genedlaethol Randori 2018 yn benwythnos anhygoel. Enillodd y brifysgol wyth medal, sy'n gamp wych ac yn ein gosod yn rhengoedd y prifysgolion gorau yn y digwyddiad. 

Mae'n achlysur arbennig pan fydd Abertawe'n ennill cynifer o fedalau, ac rydym i gyd yn falch o berfformiad gwych y clwb eleni. Gall y digwyddiad hwn achosi ychydig o bryder i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf, am mai hwn yw'r cyfle cyntaf iddynt ymladd rhywun o glwb arall, a hynny o flaen cynulleidfa fawr hefyd. Roedd yn syfrdanol gweld mor dda gwnaethon nhw ymateb i'r straen, gan roi o'u gorau. Mae'r aelodau hŷn yn haeddu'r un canmoliaeth hefyd am eu perfformiad rhagorol.

Mae'n wych gweld aelodau'r flwyddyn gyntaf yn datblygu'n jitsukas dawnus yn gyflym, ac mae digwyddiadau hyn yn darparu cyfle i ni weld mor gyflym maent yn dysgu. Yn ogystal â'r cystadlu, y peth arall sy'n wych am y digwyddiad yw'r pedair awr o hyfforddi bob dydd cyn y gystadleuaeth, sy'n gyfle i ni ymarfer gyda jitsukas o brifysgolion o bob cwr o'r DU, a hyd yn oed rhai o glybiau rhyngwladol, a chyfnewid gwybodaeth ar y mat gan wella ein sgiliau'n fawr.

Roedd y gystadleuaeth genedlaethol hefyd yn gyfle i ni ddatblygu ysbryd tîm. Mewn sefyllfaoedd fel hyn, pan fydd pawb yn aros gyda'i gilydd, mae cyfeillgarwch yn dyfnhau. Yn fy marn i, roedd yn llwyddiant ysgubol!