Pêl-rwyd - Adolygiad o'r Flwyddyn 2017-2018

Waw!!! Mae Clwb Pêl-rwyd Prifysgol Abertawe wedi cael blwyddyn wych!

Rydym wedi rhagori ar yr holl ddisgwyliadau eleni ac wedi bod yn fwy llwyddiannus nag erioed o'r blaen, yn enwedig o ran ein perfformiad a safon uchel ein hymdrechion codi arian i elusennau (rhai lleol a rhyngwladol), yn ogystal â chreu ysbryd a chymuned anhygoel yn y clwb. Eleni, mae gennym 153 o aelodau gweithgar sy'n chwarae, gan gynnwys 80 aelod cysylltiol a 73 aelod safonol. Mae croeso i aelodau o bob safon yma yng Nghlwb Pêl-rwyd Prifysgol Abertawe ac mae wedi bod yn hynod wobrwyol gweld y gwelliant enfawr eleni yn safon chwarae rhai o'r merched ers iddynt ddechrau yn y clwb.

Mae gan y Clwb dri thîm sydd wedi cystadlu yn BUCS eleni, a phedwerydd tîm sy'n chwarae yng nghynghrair leol Abertawe. Mae ein tîm cyntaf wedi cael ei ddyrchafu am y tro cyntaf mewn wyth mlynedd a daeth ein hail dîm a'n trydydd tîm yn ail yn eu cynghreiriau nhw. Ar ôl rhai gemau lle'r oedd pawb ar bigau drain a rhai sgorau agos lle collodd y tîm o drwch blewyn, mae'r holl dimau wedi gwneud yn eithriadol o dda, gan ystyried nifer y chwaraewyr sy'n newydd i'r clwb a'r cyfuniadau ar y cwrt.

Mae ein llwyddiannau wedi cael eu cydnabod drwy ennill 'Tîm yr Wythnos' nifer o weithiau. Ar un adeg, llwyddodd pob un o'n tri thîm BUCS i ennill 'Tîm/Clwb yr Wythnos' oherwydd tair buddugoliaeth enfawr!

Roedd hynny i gyd yn wych ond, y goron ar y cyfan eleni oedd ennill 'Clwb y Flwyddyn' yn y Gwobrau Chwaraeon. Roedd hynny'n gamp aruthrol ar ôl cymaint o waith caled gan ein pwyllgor a'n merched ffantastig. Rydym wrth ein boddau â'n blwyddyn wych, a hoffem ddiolch i Gapten y Clwb, Yasmin Li, am ei hymroddiad drwy'r flwyddyn - mae hi wedi ymrwymo'n gant y cant i Glwb Pêl-rwyd Prifysgol Abertawe.

Gobeithio y cewch chi i gyd haf wrth eich boddau ac edrychaf ymlaen at weld pawb y flwyddyn nesaf!