Llwyddiant Mawr i Abertawe yn y Dŵr

Yn dilyn llwyddiannau gwych yn gynharach yn y flwyddyn yn y rasys byr a hir unigol yn BUCS, lle daethom yn wythfed sy'n well nag erioed o'r blaen, cyrhaeddodd yr wythnos roedd pawb wedi bod yn hyfforddi ar ei chyfer.

 

Bu Varsity Cymru 2018 yn un o'r cystadlaethau mwyaf llwyddiannus erioed i'r tîm nofio. Yn sgil newid yn y rhaglen eleni, nofio oedd un o uchafbwyntiau'r digwyddiad, a denwyd y dorf fwyaf o gefnogwyr gwyrdd a choch a welwyd erioed. Drwy eu cefnogaeth swnllyd iawn, creodd torf Abertawe awyrgylch bythgofiadwy gan helpu Abertawe i ennill am y 4edd flwyddyn yn olynol. Yn ogystal ag ennill, llwyddom i drechu'r gystadleuaeth yn llwyr â buddugoliaeth ysgubol o 504 o bwyntiau i 428 o bwyntiau. Enillodd tîm y dynion bob digwyddiad bron ac, er gwaethaf ymdrech wych gan ferched Caerdydd, roedd menywod Abertawe yn llawer rhy gryf iddynt. Nofiodd ein tîm o 56 aelod yn well nag erioed ac roeddent yn falch o gael eu coroni'n bencampwyr unwaith eto.

 

Ychydig ddiwrnodau wedi hynny, aethom â thîm o 38 aelod i Sheffield am bencampwriaethau tîm cenedlaethol BUCS 2018. Dyma ble mae nofwyr cyflymaf o brifysgolion ledled y wlad yn cystadlu, mewn tair adran wedi’u graddio, yn y gystadleuaeth bwysicaf i nofwyr prifysgolion ym Mhrydain.

 

I ddechrau'r penwythnos rasio, bu ein tîm A yn cystadlu yn adran uchaf y bencampwriaeth, yn erbyn timau o Loughborough, Edinburgh, Stirling a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd a thimau nofio gorau eraill y wlad. Er gwaethaf sawl perfformiad personol gorau ac uchafswm gorau erioed y tîm, methwyd cael lle yn y rowndiau terfynol o drwch blewyn a daethom yn chweched ar ddiwedd y dydd.

 

Gwelwyd rhai perfformiadau gwych gan ein tîm B yn yr ail adran hefyd.  O ganlyniad i nifer o berfformiadau personol gorau a buddugoliaethau mewn sawl ras, daeth y tîm yn 11eg sy'n ganlyniad eithaf da. Mae hyn yn berfformiad arbennig o dda mewn adran lle mai timau cyntaf sy'n cystadlu'n bennaf. Er na lwyddodd ein tîm B i gyrraedd y rowndiau terfynol, gorfodon nhw i'r timau eraill ymladd yn gryf am fuddugoliaeth.

 

Yn olaf, trechodd ein tîm C y gystadleuaeth!! Yn ogystal â nofio eu ffordd yn gyfforddus i'r rowndiau terfynol, cawsant ail le gwych yn eu hadran benodol, gan golli i Loughborough C. Mae ein tîm C wedi perfformio'n dda iawn eleni.

 

Mae ein nofwyr wedi hyfforddi'n galed eleni ac mae hyn wedi talu ar ei ganfed. Roedd ein nofio yn Varsity a chystadleuaeth timau BUCS yn gynt nag erioed o'r blaen a gall pob cystadleuydd ymfalchïo yn ei berfformiad. Yn debyg i bob blwyddyn arall, daeth cefnogwyr Abertawe â sŵn, hwyl ac ysbryd tîm sydd heb eu hail mewn unrhyw brifysgol arall, rhywbeth y gallwn ymfalchïo'n fawr ynddo. Diolch yn fawr i'n Capten eleni, Josh Philpott, a'r Is-gapten, Matthew Price, am drefnu digwyddiadau ac am sicrhau bod ein nofwyr yn perfformio ar eu gorau.