Mae Jiu Jitsu Prifysgol Abertawe yn cystadlu mewn dwy gystadleuaeth genedlaethol bob blwyddyn yn null Atemi a dull Randori. Y penwythnos diwethaf, aethon i Sheffield i gystadlu yng nghystadleuaeth genedlaethol Atemi BUCS.

I ni fel clwb, nid ydym yn cystadlu'n rheolaidd felly pwyslais y gystadleuaeth hon  yw dod ynghyd fel tîm a chefnogi ein gilydd pan fyddwn yn mynd i gystadlu, yn enwedig i'r glasfyfyrwyr sydd wedi cael mis neu ddau o ddysgu jitsu'n unig. Wedi dweud hynny, dw i'n siarad ar ran y clwb wrth ddweud pa mor falch oeddem ni o berfformiadau ein dechreuwyr a chymaint mae eu jitsu wedi gwella ers iddynt ddechrau.

Er mwyn rhoi syniad i chi o sut mae cystadleuaeth jitsu'n gweithio, cewch eich rhannu'n gategorïau gradd belt ac yna i grwpiau o 15 i 20 o bobl. Yna, rydych chi'n cael cyfle i arddangos eich jitsu mewn her. Mae'r her hon yn golygu cerdded rhwng dwy linell o bobl a fydd naill ai'n eich bwrw chi neu'n ymosod arnoch chi gydag amrywiaeth o arfau, cadwyni, cyllyll a kosh ayyb (gan ddibynnu ar eich gradd belt) ac rydych chi'n dangos sut rydych chi'n ymdrin â'r ymosodiadau hyn. Yna, byddwch chi'n cael V, sef pan fydd pobl eraill rydych chi'n cystadlu yn eu herbyn yn sefyll mewn ffurf V, gan ymosod arnoch chi'n ddi-baid a chewch eich asesu ar ba mor gyflym y gallwch chi ymdopi â hyn heb eich maeddu. Os ydych chi'n creu argraff dda ar y panel barnu, mae'r 3/4 unigolyn gorau yn eich grŵp yn symud ymlaen i'r rowndiau terfynol ar y diwrnod canlynol. Y diwrnod nesaf, rydych chi'n ailadrodd y broses yn erbyn y goreuon yng nghategori eich belt chi. Mae hyn yn gwneud Atemi'n anodd oherwydd er mwyn ennill lle ar y podiwm, rhaid i chi fod yn well na bron i 50-100 o bobl eraill.

Mae mynd i gystadlaethau cenedlaethol yn ddwys ond rydym yn cael amser i hyfforddi ac ymlacio'n bennaf oherwydd bod ein harddull ni o Jiu Jitsu yn canolbwyntio'n bennaf ar fanteisio i'r eithaf pan fydd y sefydliad cyfan yn ymgasglu mewn un lle. Fe'i trefnir er mwyn i ni allu hyfforddi am bedair awr yn y bore bob dydd i ddod i adnabod pobl eraill a chlybiau eraill a gwneud y mwyaf o'r addysgu gwych sydd ar gael ar y penwythnos. Mae'r sefydliad yn trefnu noson allan lle gallwn gymdeithasu gyda phawb oddi ar y matiau a meithrin cyfeillgarwch a pherthynas fel sefydliad ac nid yn union yn ein clybiau unigol!

Daeth y penwythnos i ben yr un mor gyflym ag y dechreuodd, a phan safon ni gyd mewn rhes ar y diwedd, roedd yn deimlad gwych i dderbyn medal efydd yn y categori belt gwyrdd ac yna fedal aur yn y categori glas tywyll. Hefyd, dyfarnwyd trydydd safle i ni yng nghystadleuaeth tîm y dynion BUCS sy'n wych am glwb sydd mor bell i ffwrdd.

Yn bersonol, alla i ddim aros am y gystadleuaeth genedlaethol nesaf ac rwy'n gwybod bod Jitsuka eraill Abertawe yn teimlo'r un peth! 

-Matt 

 

Mae Jiu Jitsu Prifysgol Abertawe yn cystadlu mewn dwy gystadleuaeth genedlaethol bob blwyddyn yn null Atemi a dull Randori. Y penwythnos diwethaf, aethon i Sheffield i gystadlu yng nghystadleuaeth genedlaethol Atemi BUCS.

I ni fel clwb, nid ydym yn cystadlu'n rheolaidd felly pwyslais y gystadleuaeth hon  yw dod ynghyd fel tîm a chefnogi ein gilydd pan fyddwn yn mynd i gystadlu, yn enwedig i'r glasfyfyrwyr sydd wedi cael mis neu ddau o ddysgu jitsu'n unig. Wedi dweud hynny, dw i'n siarad ar ran y clwb wrth ddweud pa mor falch oeddem ni o berfformiadau ein dechreuwyr a chymaint mae eu jitsu wedi gwella ers iddynt ddechrau.

Er mwyn rhoi syniad i chi o sut mae cystadleuaeth jitsu'n gweithio, cewch eich rhannu'n gategorïau gradd belt ac yna i grwpiau o 15 i 20 o bobl. Yna, rydych chi'n cael cyfle i arddangos eich jitsu mewn her. Mae'r her hon yn golygu cerdded rhwng dwy linell o bobl a fydd naill ai'n eich bwrw chi neu'n ymosod arnoch chi gydag amrywiaeth o arfau, cadwyni, cyllyll a kosh ayyb (gan ddibynnu ar eich gradd belt) ac rydych chi'n dangos sut rydych chi'n ymdrin â'r ymosodiadau hyn. Yna, byddwch chi'n cael V, sef pan fydd pobl eraill rydych chi'n cystadlu yn eu herbyn yn sefyll mewn ffurf V, gan ymosod arnoch chi'n ddi-baid a chewch eich asesu ar ba mor gyflym y gallwch chi ymdopi â hyn heb eich maeddu. Os ydych chi'n creu argraff dda ar y panel barnu, mae'r 3/4 unigolyn gorau yn eich grŵp yn symud ymlaen i'r rowndiau terfynol ar y diwrnod canlynol. Y diwrnod nesaf, rydych chi'n ailadrodd y broses yn erbyn y goreuon yng nghategori eich belt chi. Mae hyn yn gwneud Atemi'n anodd oherwydd er mwyn ennill lle ar y podiwm, rhaid i chi fod yn well na bron i 50-100 o bobl eraill.

Mae mynd i gystadlaethau cenedlaethol yn ddwys ond rydym yn cael amser i hyfforddi ac ymlacio'n bennaf oherwydd bod ein harddull ni o Jiu Jitsu yn canolbwyntio'n bennaf ar fanteisio i'r eithaf pan fydd y sefydliad cyfan yn ymgasglu mewn un lle. Fe'i trefnir er mwyn i ni allu hyfforddi am bedair awr yn y bore bob dydd i ddod i adnabod pobl eraill a chlybiau eraill a gwneud y mwyaf o'r addysgu gwych sydd ar gael ar y penwythnos. Mae'r sefydliad yn trefnu noson allan lle gallwn gymdeithasu gyda phawb oddi ar y matiau a meithrin cyfeillgarwch a pherthynas fel sefydliad ac nid yn union yn ein clybiau unigol!

Daeth y penwythnos i ben yr un mor gyflym ag y dechreuodd, a phan safon ni gyd mewn rhes ar y diwedd, roedd yn deimlad gwych i dderbyn medal efydd yn y categori belt gwyrdd ac yna fedal aur yn y categori glas tywyll. Hefyd, dyfarnwyd trydydd safle i ni yng nghystadleuaeth tîm y dynion BUCS sy'n wych am glwb sydd mor bell i ffwrdd.

Yn bersonol, alla i ddim aros am y gystadleuaeth genedlaethol nesaf ac rwy'n gwybod bod Jitsuka eraill Abertawe yn teimlo'r un peth! 

         - Matt