Jacob Draper wedi'i ddewis ar gyfer tîm dan 21 oed Prydain Fawr a'r garfan ddatb

Cafodd Jacob Draper, o Glwb Hoci Dynion Prifysgol Abertawe, ei ddewis i chwarae ar gyfer tîm hoci Prydain Fawr yng Nghwpan Swltan Johor ym Maleisia ym mis Hydref 2017.

 

Mae Cwpan Swltan Johor yn gystadleuaeth flynyddol ar gyfer chwe thîm o chwaraewyr dan 21 oed: Prydain Fawr, Awstralia, India, Maleisia, UDA a Japan. Bu Prydain Fawr yn ddiguro yng ngemau rownd gynderfynol y gystadleuaeth a dyma'r canlyniadau:

 

  • Prydain Fawr (1) v Maleisia (0)
  • Prydain Fawr (11) v UDA (0)
  • Prydain Fawr (4) v Awstralia (2)
  • Prydain Fawr (3) v Japan (1)
  • Prydain Fawr (2) v India (1)

 

Yn rownd derfynol y twrnamaint, bu Prydain Fawr yn wynebu'r pencampwyr, Awstralia, ac yn sgil buddugoliaeth yn erbyn yr Awstraliaid yn y rowndiau cynderfynol, roedd cyfle da y byddai'r tîm yn fuddugol yn debyg i garfan 2015. Yn anffodus, bu Awstralia ar eu gorau yn y rownd derfynol a nhw drechodd dîm Prydain Fawr o 2-0.

 

Ym mis Tachwedd 2017, cafodd Jacob ei ddethol ar gyfer Rhaglen Datblygiad Elit dynion Prydain Fawr sydd â'r nod o feithrin enillwyr medalau Olympaidd y dyfodol. Mae Jacob hefyd yn gobeithio parhau i ddatblygu gyda Charfan Cymru ar gyfer Gemau'r Gymanwlad yn Awstralia ym mis Ebrill 2018.

 

Rydym yn dymuno pob hwyl i Jacob wrth iddo ddatblygu ei yrfa ar y llwyfan rhyngwladol.