O 29 Hydref tan 5 Tachwedd cymerodd Clwb Pêl-rwyd Prifysgol Abertawe ran yn "Cystadleuaeth Fawr Chwys Clwb Pêl-rwyd Prifysgol Abertawe" a bu'n rhaid i ni fel clwb gerdded 100 milltir, nofio 12 milltir, rhwyfo 41 milltir a beicio 43 milltir!

Yn ystod cyfnod y digwyddiad heriol hwn, llwyddom i godi cyfanswm o £300 i Shelter Cymru sy'n helpu i gael pobl ddigartref oddi ar y strydoedd ac i mewn i dai â chymorth sy'n teimlo fel problem bwysig iawn i ni yn enwedig wrth i’r gaeaf nesáu.

Gan edrych ymlaen, y digwyddiad nesaf y byddwn yn ei gynnal yw Cwis Tafarn yn JC's ar 30 Tachwedd ac rydym yn teimlo'n gyffrous iawn am hynny. Bydd y digwyddiad hwn yn codi arian ar gyfer elusen sy'n lleol i Abertawe o'r enw LocalAid. Mae'r elusen yn cefnogi plant ag anawsterau corfforol ac anawsterau dysgu o amgylch Abertawe.

Caiff yr arian a godir ei wario ar gyfarpar newydd i'r plant i'w helpu i fod yn fwy annibynnol, ac ar gymorth ychwanegol i deuluoedd pan fydd ei angen arnynt fwyaf.

Gobeithiwn fod y digwyddiad hwn yr un mor llwyddiannus â'n digwyddiad cyntaf!

n