Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Chanlyniadau Polo Dŵr

Cynhaliwyd ein cyfarfod cyffredinol blynyddol yn wythnos gyntaf mis Mai, a dechreuon ni drwy edrych yn ôl ar y tymor a'n holl gyflawniadau.

Mae timau'r dynion a'r menywod wedi gwneud yn eithriadol o dda eleni ac er na lwyddodd yr un ohonynt i ennill eu cynghreiriau, rydym wedi gwneud cynnydd aruthrol ar y byrddau arwain. Eleni, hefyd, oedd y tro cyntaf i'r ddau dîm gael eu cydnabod fel chwaraeon swyddogol gan Varsity.

Roeddem am ddefnyddio'r Cyfarfod hwn i gydnabod pa mor bell mae ein chwaraewyr wedi dod felly, cyn i ni ethol y pwyllgor newydd, dyfarnwyd rhai gwobrau i'n chwaraewyr. Dyfarnwyd y ddwy wobr gyntaf i'r aelod o dîm y dynion a'r aelod o dîm y menywod a oedd wedi gwella fwyaf. Marilena Nikolau enillodd y wobr am yr aelod o dîm y menywod a oedd wedi gwella fwyaf. Dim ond ers mis Medi 2017 mae Marilena wedi bod yn aelod o'r clwb ac mae ei sgiliau nofio a pholo wedi gwella'n gyson ers hynny. Yn ogystal, mae ganddi angerdd mawr am y gamp ac ysbryd tîm gwych. Jack Townend oedd yr aelod o dîm y dynion a oedd wedi gwella fwyaf. Ymunodd Jack yn 2017 hefyd ac mae wedi gwella'n fawr (yn enwedig gyda rhai ôl-saethiadau anhygoel!).

Y wobr nesaf oedd Chwaraewyr yr Hyfforddwyr. Dyfarnwyd hon gan yr hyfforddwyr i Emily-Ann Westoby am ei dyfalbarhad a'i brwdfrydedd. Ymunodd Emily-Ann ym mis Medi ac mae wedi datblygu'n chwaraewr cystadleuol iawn yn y dŵr. Marcelo Reka enillodd wobr y dynion am ei ysbryd tîm a'i sgiliau polo dŵr cryf.

Roedd y wobr olaf ychydig yn wahanol. Roedd y pwyllgor wedi gwahodd enwebiadau am wobr dewis y chwaraewyr. Enwebwyd wyth chwaraewr gwych: Marcelo Reka, Morganna Davies, Paul de Groot, Lucy Roca, Tom O’Driscoll, Emily-Ann Westoby, Amy Freeland a Jasmine Blakely. Ar ôl clywed y rhesymau dros enwebu pob person, gofynnwyd i'r aelodau yn y cyfarfod bleidleisio. Ar ôl llawer o bwyso a mesur a chyfrif pleidleisiau, enillodd Lucy Roca! Cafodd ei henwebu am ei gwelliant gwych a'i sgiliau anhygoel mewn gôl. Er iddi ymuno ddwy flynedd yn ôl yn unig, mae Lucy wedi gwella cymaint ac wedi achub rhai golau dan amodau anhygoel y tymor hwn. 

Gorffennodd y noson drwy ddiolch i'r aelodau pwyllgor a oedd yn dod i ddiwedd eu cyfnod. Mae Rebecca Stratford, Sophie Hargreaves, Lucy Roca, Amy Freeland, Paul de Groot, Xerxes Panthakee ac Ed Rossiter i gyd wedi gwneud cymaint eleni, yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol a gemau a gwneud yn siŵr bod pawb yn mwynhau chwarae polo. Ar ôl areithiau gan y rhai a oedd yn sefyll am bwyllgor 2018/2019, cafodd y pleidleisiau eu cyfrif ac enwau'r pwyllgor newydd eu cyhoeddi. Dyma'r canlyniadau:

Lucy Roca - Llywydd

Amy Freeland - Capten Tîm y Menywod

Isabella Roberts - Is-gapten Tîm y Menywod

Emily-Ann Westoby - Ysgrifennydd Cymdeithasol

Marcelo Reka - Capten Tîm y Dynion

Adam Woodman - Is-gapten Tîm y Dynion

Josh Wichman - Ysgrifennydd Cymdeithasol

Ar ôl tymor mor dda, rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y flwyddyn nesaf pan obeithiwn ennill y cynghreiriau.