Cic Cicfocsio yn y YMCA

Ar 1 Rhagfyr, cynhaliwyd graddio cyntaf y flwyddyn gan Glwb Cicfocsio Prifysgol Abertawe yn y YMCA gyda'n grŵp partner, Two Dragons Martial Arts Academy.

Fel capten, rwy wedi bod yn gyffrous iawn am y digwyddiad hwn oherwydd bod gennym lawer o aelodau newydd yn y clwb sydd wedi dangos ymrwymiad mawr i ddysgu a gwthio'u hunain yn gorfforol.

Ar y cyfan, roedd 12 o aelodau gennym a oedd yn derbyn eu belt cyntaf, belt coch ac, ochr yn ochr â nhw, cafodd dau aelod radd ddwbl gan dderbyn eu hail belt, sy'n felyn. Enillodd tri aelod sy'n dychwelyd feltiau uwch, gyda dau ohonynt yn mynd am felt oren a minnau'n rhoi cynnig ar y belt gwyrdd.

Rwy'n falch iawn o bawb a gymerodd ran yn y graddio ac am wneud mor dda, ac edrychaf ymlaen at ein graddio nesaf ym mis Mawrth. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r clwb, ewch i'n tudalen Facebook Swansea University Kickboxing Club.

William