Noddwch sgolar

Mae ein cynllun ysgoloriaeth yn ceisio cynnwys yr amrediad eang o ddoniau pobl ifanc mewn chwaraeon unigol a thîm. Rydym yn chwilio am fyfyrwyr sy'n bodloni'r gofynion academaidd arferol ar gyfer mynediad, ac ar ben hynny wedi dangos gallu eithriadol yn eu maes chwaraeon. Mae ein rhaglen ysgoloriaethau chwaraeon yn caniatáu i ni gefnogi athletwyr dawnus i gyflawni eu potensial a chyrraedd eu nodau chwaraeon wrth astudio yn y Brifysgol.  Fodd bynnag, ceir ysgoloriaethau o lefelau gwahanol gan ddibynnu ar lefel y cyflawniad chwaraeon. Mewn rhai achosion, mae angen cyllid ychwanegol ar ein hathletwyr i helpu i leddfu’r baich ariannol a roddir arnynt wrth barhau â’u gyrfaoedd chwaraeon.

Edrychwch ar rai o’n hysgolorion isod i weld sut gallai eich cyllid ychwanegol eu galluogi i barhau i gyflawni eu nodau.

Ein hysgolorion

Lewis Fraser
Lewis Fraser Head Shot

Nofio – Peirianneg Sifil Ail Flwyddyn 

Cyflawniadau uchaf:

 • Pencampwr Gemau Ieuenctid y Gymanwlad.
 • Medal Efydd yn y Bahamas 2017.

‘Rwyf wedi cyrraedd rownd derfynol iau Ewrop ddwywaith ac mae gennyf 2 wobr uwch yng Nghymru. Byddai fy arian ysgoloriaeth yn mynd tuag at wersyll hyfforddi yn Nhwrci a Miami eleni, a fyddai’n helpu fy hyfforddiant i gyrraedd treialon Gemau’r Olympaidd yn Llundain, Ebrill 2020.’

Chloe Davies
Chloe Davies Head Shot

Cicbocsio – Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Ail Flwyddyn

Cyflawniadau uchaf:

 • Ennill pedair gwobr aur ym Mhencampwriaethau’r Byd yn yr Eidal yn 2018. Enillais y wobr aur mewn tair adran bwysau gwahanol (llai na 50KG, llai na 55KG a llai na 60KG) yn y ddisgyblaeth pwynt ac yna’r wobr aur yn y ddisgyblaeth carate.

‘Byddwn yn defnyddio’r arian rwy’n ei gael i allu mynd i fwy o gystadlaethau rhyngwladol yn 2019, oherwydd ei fod yn ddrud iawn ceisio mynd i’r lleoliadau ar ôl talu am gostau teithio mewn awyren, gwestai a ffioedd y gystadleuaeth.’

Cai Davies
Cai Davies in action

Rygbi – Rheoli Busnes y Flwyddyn Gyntaf 

Cyflawniadau uchaf:

 • Rwy’n chwarae’n rheolaidd yn nhîm rygbi Super BUCS prifysgolion (y gynghrair rygbi uchaf yn y Brifysgol).
 • Cynrychiolais Gymru ar lefel dan 18.
 • Rwyf wedi bod yn rhan o dîm datblygu’r Gweilch.
Rhian Evans
Rhian Evans celebrating with her medals

Pêl-rwyd, Criced ac Athletau – Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff y Flwyddyn Gyntaf

Cyflawniadau uchaf: Cynrychiolais Gymru yn ‘Netball Europe’ am dair blynedd yn olynol ac ennill 7 cap, gan gystadlu yn Gibraltar, Iwerddon a Gogledd Iwerddon.  Cefais hefyd y fraint o fod yn gapten ar dîm dan 17 Cymru mewn gêm yn erbyn Gogledd Iwerddon. Cynrychiolais dîm dan 21 Cymru yn ‘Netball Europe’ ac rwy’n aelod o’r garfan ar hyn o bryd - rwyf wedi ennill 3 chap hyd yn hyn.  Rwy’n rhan o garfan dan 19 Celtic Dragons ar hyn o bryd, ac rwyf wedi cael fy newis i hyfforddi gyda thîm hŷn y Celtic Dragons cyn eu tymor.   Rwyf wedi cynrychioli Cymru ar bob lefel oedran gan gynnwys y tîm hŷn criced, ac wedi ennill capiau mewn grwpiau oedran amrywiol.  Cynrychiolais Gymru mewn athletau ym mhencampwriaethau SIAB dan 17 ac yn y Celtic Games, ac ennill 2 grys Cymru ym maes taflu maen a 3 chrys Cymru yn y ddisgen. Rwyf hefyd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer athletwraig benywaidd iau Cymru am 3 blynedd yn olynol.

‘Mae’r rhan fwyaf o arian fy ysgoloriaeth yn talu am gostau teithio.  Ar hyn o bryd rwy’n teithio i Gaerdydd ddwywaith yr wythnos i hyfforddi gyda’r tîm pêl-rwyd.  At hynny, mae llawer o’r gemau rydym yn eu chwarae mewn lleoliadau ledled y DU e.e.  Chwaraeais ym Mhrifysgol Loughborough bythefnos yn ôl ac roedd angen i mi wneud fy nhrefniadau teithio fy hun.  Rwyf hefyd yn gwario arian ar git – mae’n hanfodol bod cit (trenyrs) rwy’n eu prynu o safon uchel er mwyn osgoi anafiadau. Oherwydd fy mod i’n gwneud gwahanol fathau o hyfforddiant ac yn hyfforddi 7 gwaith yr wythnos, mae angen gwahanol ddillad arnaf'.

Ioan Wall
Ioan Wall in action

Hoci – Peirianneg y Flwyddyn Gyntaf

Cyflawniadau uchaf:

 • Chwaraewr rhyngwladol ieuengaf i ennill cap yn nhîm hŷn Cymru yn 16 oed.
 • 32 cap rhyngwladol hŷn i Gymru.
 • Enillais Gwpan Sultan of Johor ym Maleisia ym mis Hydref gyda charfan dan 21 tîm Prydain Fawr.
 • Cynrychiolais Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad y Traeth Aur.
 • Gwnes i gystadlu yn rhanbarth Ewropeaidd B yn Glasgow yn 2017 a dod yn ail.

‘Bydd  arian yr ysgoloriaeth y byddwn yn ei gael yn talu am gostau teithio wrth deithio i Reading, gyda charfan Datblygu Elît Prydain Fawr.  At hynny, bydd yr arian yn mynd tuag at gostau tanwydd o deithio i Gaerdydd 3 gwaith yr wythnos i hyfforddi a chwarae gemau.  Byddai’r arian hefyd yn fy helpu i dalu am deithiau gyda Charfan Cymru a helpu i leihau’r gost a’i wneud yn fwy fforddiadwy nag y mae ar hyn o bryd oherwydd bod angen talu am raglen Cymru fy hun'.

ENWI YSGOLORIAETH AR EICH HÔL NEU AR ÔL EICH SEFYDLIAD

Fel arall, gallwch greu eich ysgoloriaeth chwaraeon eich hun i helpu i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o athletwyr chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe. Gallai eich ysgoloriaeth roi’r cymorth hanfodol i alluogi ein hathletwyr sy’n fyfyrwyr i barhau i serennu. Bydd gennych hawliau enwi llawn dros yr ysgoloriaeth a manteision ychwanegol amrywiol eraill sy’n gysylltiedig â’ch cymorth hael.  Cysylltwch i gael rhagor o wybodaeth.