Mae Les Mills yn arloeswyr ym maes ffitrwydd grŵp, ac mae eu dosbarthiadau dan arweiniad hyfforddwyr yn cynnwys GRIT STRENGTH, GRIT CARDIO a BODYPUMP yn rhan graidd o amserlen ffitrwydd y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol.

Yn Chwaraeon Abertawe, ein haelodau yw ein prif ffocws, ac rydym yn chwilio am ffyrdd i wella eu teithiau ffitrwydd yn barhaus. Felly, y mis Medi hwn, rydym yn ehangu ein hamserlen ffitrwydd drwy lansio dosbarthiadau rhithwir Les Mills, sy'n cynnig unigryw yn Abertawe, gan gynyddu nifer y dosbarthiadau wythnosol ar ein Amserlen Dosbarthiadau Ffitrwydd Grwp 2019 i fwy na 100!

Mae dosbarthiadau rhithwir Les Mills yn fersiynau wedi'u recordio o flaen llaw, o ansawdd sinema a fydd yn cael eu harddangos yn y stiwdio rhithwir newydd sbon yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, gyda cherddoriaeth egnïol iawn a goleuadau sy'n creu naws.

Rydym yn cydnabod bod y ffordd rydym yn cadw'n heini'n esblygu: rydym ni am amrywiaeth ac rydym ni am wneud sesiynau pan fydd yn gyfleus i ni, felly mae'n hamserlen newydd yn cynnig cyfle i aelodau wneud hynny gydag amrywiaeth o ddosbarthiadau, yn fyw ac yn rhithwir, i'w cynnal drwy gydol y dydd rhwng 6am-9pm. Gweler isod am y dosbarthiadau sy'n cael eu hychwanegu at yr amserlen o fis Medi.

Mae buddion lles gwneud ymarfer corff mewn grŵp yn enfawr, yn gorfforol ac yn feddyliol, felly mae hyn yn ychwanegiad cyffrous i bortffolio Chwaraeon Abertawe, gan gynnig dosbarthiadau perffaith i'r rhai sy'n dechrau arni wrth gadw'n heini yn ogystal â'r rhai hynny sydd am ddatblygu eu hamserlen hyfforddi.

Felly pam oedi? Cadwch le ar un o’n cyrsiau rhithwir o ddydd Llun 23 Medi!  

Body Combat

A woman dressed in exercise clothing jumps up and punches the air

Bydd y sesiynau ymarfer corff hyn, sydd wedi'u hysbrydoli gan grefft ymladd, yn eich helpu i gyrraedd ffitrwydd cyflawn. Mae'n sesiwn ddwys, heb ymladd dan arweiniad hyfforddwr Les Mills o'r safon uchaf.

CXWORX

A staggered line of men and women in side plank pose

Eich cyhyrau craidd yw ffocws y sesiwn hon! Wedi'i dylunio i gryfhau eich cyhyrau craidd, bydd CX Worx yn eich helpu i ddatblygu ym mhob agwedd, o berfformiad uchel i chwaraeon, gan wneud ichi deimlo'n gryfach bob dydd.

Body Balance

A woman is bending forward with her arms stretched out to the sides in a yoga pose like a bird

Cyfuniad o ioga, Tai Chi a philates, Body Balance yw'r dosbarth perffaith i'ch helpu i wella eich meddwl, eich corff a'ch enaid. Yn addas i bawb, byddwch yn meistroli estyniadau ac yn helpu i adfer cydbwysedd yn eich diwrnod prysur.

RPM

A gym class filled with people on exercise bikes, a man and woman are in the foreground and working hard

Mae RPM yn ddwys o ran ynni ond yn isel o ran ardrawiad; dosbarth beicio dan do yn llawn adrenalin gyda cherddoriaeth ysgogol. Cadwch yn heini wrth gael hwyl!

Les Mills Grit

A man in front of a black background is jumping from side to side

Wedi'i ddylunio i wella cryfder, ffitrwydd cardiofasgwlaidd a datblygu cyhyrau tenau, mae GRIT Les Mills yn cynnig cyfres o sesiynau ffitrwydd HIIT 30 munud o hyd, wedi'u creu mewn ffordd wyddonol i sicrhau canlyniadau drwy hyfforddi athletaidd dwys.