Mae Les Mills yn arloeswyr ym maes ffitrwydd grŵp, ac mae eu dosbarthiadau dan arweiniad hyfforddwyr yn cynnwys GRIT STRENGTH, GRIT ATHLETIC, GRIT CARDIO a BODYPUMP yn rhan graidd o amserlen ffitrwydd y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol.

Yn Chwaraeon Abertawe, ein haelodau yw ein prif ffocws, ac rydym yn chwilio am ffyrdd i wella eu teithiau ffitrwydd yn barhaus. Felly, y mis Medi hwn, rydym yn ehangu ein hamserlen ffitrwydd drwy lansio dosbarthiadau rhithwir Les Mills, sy'n cynnig unigryw yn Abertawe, gan gynyddu nifer y dosbarthiadau wythnosol ar ein Amserlen Dosbarthiadau Ffitrwydd ISV i fwy na 100!

Mae dosbarthiadau rhithwir Les Mills yn fersiynau wedi'u recordio o flaen llaw, o ansawdd sinema a fydd yn cael eu harddangos yn y stiwdio rhithwir newydd sbon yn Parc Chwaraeon Bae Abertawe, gyda cherddoriaeth egnïol iawn a goleuadau sy'n creu naws.

Rydym yn cydnabod bod y ffordd rydym yn cadw'n heini'n esblygu: rydym ni am amrywiaeth ac rydym ni am wneud sesiynau pan fydd yn gyfleus i ni, felly mae'n hamserlen newydd yn cynnig cyfle i aelodau wneud hynny gydag amrywiaeth o ddosbarthiadau, yn fyw ac yn rhithwir, i'w cynnal drwy gydol y dydd rhwng 6:30am-8:15pm. 

Mae cyffro mawr am gyflwyno Les Mills Virtual Ar Alw, gan roi hyd yn oed fwy o reolaeth i chi dros eich ffitrwydd!

Beth yw “Ar Alw” a sut mae’n gweithio?

  • Galwch heibio a gofyn am y dosbarth rhithwir o’ch dewis yn ystod y slotiau “ar alw” ar yr amserlen (BodyBalance, BodyCombat, CXWORX, Grit Athletic, Cardio, Cryfder neu RPM)
  • Ewch i’r Stiwdio Rithwir a dewis eich dosbarth gan ddefnyddio’r Llechen y tu allan iddi
  • Gwnewch sesiwn ddwys a theimlo buddion y dosbarthiadau hwyl, amrywiol sydd ar gael ar amser sy’n gyfleus i chi!
  • Mae’r dosbarthiadau’n amrywio o ran eu hyd o 15, 30, 45 i 60 munud ac mae slotiau ar gael ar sail y cyntaf i’r felin.

Mae buddion lles gwneud ymarfer corff mewn grŵp yn enfawr, yn gorfforol ac yn feddyliol, felly mae hyn yn ychwanegiad cyffrous i bortffolio Chwaraeon Abertawe, gan gynnig dosbarthiadau perffaith i'r rhai sy'n dechrau arni wrth gadw'n heini yn ogystal â'r rhai hynny sydd am ddatblygu eu hamserlen hyfforddi - Peidiwch â gwrando arnom ni’n unig.

Body Combat

A woman dressed in exercise clothing jumps up and punches the air

Bydd y sesiynau ymarfer corff hyn, sydd wedi'u hysbrydoli gan grefft ymladd, yn eich helpu i gyrraedd ffitrwydd cyflawn. Mae'n sesiwn ddwys, heb ymladd dan arweiniad hyfforddwr Les Mills o'r safon uchaf.

CXWORX

A staggered line of men and women in side plank pose

Eich cyhyrau craidd yw ffocws y sesiwn hon! Wedi'i dylunio i gryfhau eich cyhyrau craidd, bydd CX Worx yn eich helpu i ddatblygu ym mhob agwedd, o berfformiad uchel i chwaraeon, gan wneud ichi deimlo'n gryfach bob dydd.

Body Balance

A woman is bending forward with her arms stretched out to the sides in a yoga pose like a bird

Cyfuniad o ioga, Tai Chi a philates, Body Balance yw'r dosbarth perffaith i'ch helpu i wella eich meddwl, eich corff a'ch enaid. Yn addas i bawb, byddwch yn meistroli estyniadau ac yn helpu i adfer cydbwysedd yn eich diwrnod prysur.

RPM

A gym class filled with people on exercise bikes, a man and woman are in the foreground and working hard

Mae RPM yn ddwys o ran ynni ond yn isel o ran ardrawiad; dosbarth beicio dan do yn llawn adrenalin gyda cherddoriaeth ysgogol. Cadwch yn heini wrth gael hwyl!

Les Mills Grit

A man in front of a black background is jumping from side to side

Wedi'i ddylunio i wella cryfder, ffitrwydd cardiofasgwlaidd a datblygu cyhyrau tenau, mae GRIT Les Mills yn cynnig cyfres o sesiynau ffitrwydd HIIT 30 munud o hyd, wedi'u creu mewn ffordd wyddonol i sicrhau canlyniadau drwy hyfforddi athletaidd dwys.