Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Sport Swansea gym - Bay Campus

Iechyd a Ffitrwydd - Cynnig mis Ionawr i fyfyrwyr

Myfyrwyr: Beth am dalu am aelodaeth semester iechyd a ffitrwydd cyn dechrau semester 2 a hyfforddi AM DDIM yn ystod mis Ionawr!

Gwnewch y peth iawn ar ddechrau 2020! Mae Semester 2 rhwng 27 Ionawr a 5 Mehefin 2020, ond gall myfyrwyr sy'n talu am aelodaeth semester fanteisio ar ddefnyddio'r gampfa a dosbarthiadau drwy gydol mis Ionawr yn rhad ac am ddim – dyna hyd at 4 wythnos o hyfforddiant ychwanegol!

Mae Iechyd a Ffitrwydd Chwaraeon Abertawe'n cynnig popeth y mae ei angen arnoch ar gyfer ffordd iach o fyw, gan gynnwys:

  • Mynediad at y campfeydd ar y ddau gampws – y campfeydd agosaf at y Brifysgol
  • Offer gwych: Dros 100 o orsafoedd ymarfer corff yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol a 55 ar Gampws y Bae
  • Dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd a arweinir gan hyfforddwr bob wythnos

Ac ar ben hynny, rydym hefyd yn cael gwared ar ffioedd ymuno yn ystod mis Ionawr – felly beth amdani? Ymaelodwch heddiw!

I gael rhagor o fanylion, gweler ein telerau ac amodau.

Campws Parc Singleton – 01792-543554 neu e-bostio: gymstaff@abertawe.ac.uk

Campws y – Bae 01792-543577 neu e-bostio: baysportscentre@abertawe.ac.uk

Cynnig mis Ionawr i Staff a’r Gymuned

Blwyddyn Newydd Dda gan dîm Iechyd a Ffitrwydd Chwaraeon Abertawe! Os ydych yn prynu aelodaeth oriau brig staff neu aelodaeth gymunedol yn ystod mis Ionawr, byddwch yn talu am aelodaeth oriau tawel yn unig a fydd dim ffi ymaelodi.

Am ragor o fanylion darllenwch ein telerau ac amodau, a ymaelodwch heddiw!

Campws Singleton – 01792 543554 neu e-bostiwch: gymstaff@abertawe.ac.uk 

Campws y Bae – 01792 543577 neu e-bostiwch: baysportscentre@abertawe.ac.uk