Coronafeirws: y diweddaraf

Fel rhan o fywyd iach a chytbwys ym Mhrifysgol Abertawe, gall myfyrwyr ymaelodi â'r gampfa ac elwa o nifer o fanteision am bris gostyngol - a chydag amserlen dosbarthiadau rhithwir newydd yn cael ei lansio'n fuan, does dim amser gwell i ymaelodi â Chwaraeon Abertawe!

Mae ymaelodi'n cynnig y manteision gwych canlynol:

 
Campfa a dosbarth

Talu wrth Fynd

Misol

Un Semester 

Dau Semester 

Blynyddol

£3.20

£19.00

£80.00

£150.00

£190.00

 

Pwll a mwy

Talu wrth Fynd

Misol

Un Semester 

Dau Semester 

Blynyddol

N/A

£27.50

£125.00

£235.00

£275

 

I drafod y math gorau o aelodaeth i chi, neu i drefnu ymweliad anffurfiol â'n cyfleusterau, anfonwch e-bost at dîm cyfeillgar a chymwynasgar y dderbynfa yn gym.memberships@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 543555 - edrychwn ymlaen at glywed gennych.