Fel rhan o fywyd iach a chytbwys ym Mhrifysgol Abertawe, gall myfyrwyr ymaelodi â'r gampfa ac elwa o nifer o fanteision am bris gostyngol - a chydag amserlen dosbarthiadau rhithwir newydd yn cael ei lansio'n fuan, does dim amser gwell i ymaelodi â Chwaraeon Abertawe!

Mae ymaelodi'n cynnig y manteision gwych canlynol:

 

Talu wrth Fynd

Misol

Un Semester 

Dau Semester 

Blynyddol

£3.20

£18.99

£79.99

£149.99

£189.99

 

I drafod y math gorau o aelodaeth i chi, neu i drefnu ymweliad anffurfiol â'n cyfleusterau, anfonwch e-bost at dîm cyfeillgar a chymwynasgar y dderbynfa yn gym.memberships@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 543555 - edrychwn ymlaen at glywed gennych.