Gyda dau becyn i ddewis o'u plith ac amrywiaeth o opsiynau talu gan gynnwys aberth cyflog, aelodaeth yw'r ffordd ddelfrydol o ofalu am eich lles bob dydd, gydag opsiynau hyfforddi hygyrch cyn ac ar ôl gwaith a/neu yn ystod cinio.

Dewch i'n gweld i gael mwy o wybodaeth neu ffoniwch ni ar est. 3555 (Pentref Chwaraeon Rhyngwladol) neu 3577 (Campfa'r Bae).

Pecyn Campfeydd a Dosbarthiadau

Mae'r pecyn sylfaenol hwn yn cynnwys mynediad i'r campfeydd a'r dosbarthiadau ffitrwydd ar Gampws y Bae a Champws Singleton. Dyma'r pecyn delfrydol ar gyfer unrhyw un sydd am fynd i'r gampfa neu ddosbarth ymarfer corff mewn grŵp yn bennaf.

 

 Talu fesul tro12 MisMisol

Tu allan i oriau brig

(cyn 15.00 ar ddiwrnodau'r wythnos 
ac unrhyw bryd ar y penwythnos)

£4 £220 £22

Oriau brig

(unrhyw bryd) 

£4 £292 £29


Pecyn Chwaraeon a Mwy

Mae'r pecyn hwn yn ddelfrydol os hoffech gymryd rhan mewn chwaraeon cystadleuol neu ddewis o blith amrywiaeth o opsiynau hyfforddi. Dyma'r pecyn mwyaf cynhwysfawr sy'n rhoi mynediad anghyfyngedig (o fewn cyfyngiadau oriau brig neu'r tu allan i oriau brig) i'r canlynol:

  • Y campfeydd a dosbarthiadau ffitrwydd
  • Cyfleusterau dan do ac awyr agored gan gynnwys badminton, sboncen, tennis bwrdd, trac athletau, trac dan do a chyrtiau tennis
  • Nofio – nofio i'r cyhoedd, gostyngiad o 10% ar ddosbarthiadau a chyrsiau nofio
  • Breintiau archebu – gellir archebu'r gweithgareddau sydd wedi'u cynnwys hyd at saith diwrnod ymlaen llaw

 

 12 MisMisol

Tu allan i oriau brig

(cyn 15.00 ar ddiwrnodau'r wythnos 
ac unrhyw bryd ar y penwythnos)

£275 £27.50

Oriau brig

(unrhyw bryd) 

£370 £37