Gydag amrywiaeth o opsiynau hyfforddi a mwy nag 20 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos, dyma'r cyfle perffaith i chi amrywio eich arferion ymarfer corff. Rydym yn cynnig dau becyn ac amrywiaeth o opsiynau talu i'ch galluogi i ddarganfod ein cyfleusterau yn y ffordd sydd fwyaf addas i chi. I ddysgu mwy, cysylltwch â'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ar 01792 543555 neu galwch i mewn i'n gweld.

PECYN CAMPFEYDD A DOSBARTHIADAU

Mae'r pecyn sylfaenol hwn yn cynnwys mynediad i'r campfeydd a'r dosbarthiadau ffitrwydd ar Gampws y Bae a Champws Singleton. Dyma'r pecyn delfrydol ar gyfer unrhyw un sydd am fynd i'r gampfa neu ddosbarth ymarfer corff mewn grŵp yn bennaf.

Cynigir gostyngiadau ar gyfer y canlynol: Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, Partneriaid corfforaethol, Pensiynwyr, Aelodau iau, Myfyrwyr eraill.

 

 Talu fesul tro12 MisMisol

Oriau brig

(unrhyw bryd)

£5 £365 £36.50

Tu allan i oriau brig

(cyn 15.00 ar ddyddiau'r wythnos 
ac unrhyw bryd ar y penwythnos)

£5 £275 £27.50

Consesiwn oriau brig

(unrhyw bryd)

£4 £292 £29

Consesiwn tu allan i oriau brig

(cyn 15.00 ar ddyddiau'r wythnos 
ac unrhyw bryd ar y penwythnos)

£4 £220

£22

PECYN CHWARAEON A MWY

Mae ein pecyn Chwaraeon a Mwy yn ddelfrydol os hoffech gymryd rhan mewn chwaraeon cystadleuol neu ddewis o blith amrywiaeth o opsiynau hyfforddi. Dyma'r pecyn mwyaf cynhwysfawr sy'n rhoi mynediad anghyfyngedig (o fewn cyfyngiadau oriau brig a'r tu allan i oriau brig) i'r canlynol:

  • Y CAMPFEYDD A DOSBARTHIADAU FFITRWYDD
  • CYFLEUSTERAU DAN DO AC AWYR AGORED gan gynnwys badminton, sboncen, tennis bwrdd, trac athletau, trac dan do a chyrtiau tennis
  • NOFIO – nofio i'r cyhoedd, gostyngiad o 10% ar ddosbarthiadau a chyrsiau nofio
  • BREINTIAU ARCHEBU – gellir archebu'r gweithgareddau sydd wedi'u cynnwys hyd at saith diwrnod ymlaen llaw