Aelodaeth i’r Cyhoedd

Gydag amrywiaeth o opsiynau hyfforddi a mwy nag 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos, dyma'r cyfle perffaith i chi amrywio eich arferion ymarfer corff. Rydym yn cynnig dau becyn ac amrywiaeth o opsiynau talu i'ch galluogi i ddarganfod ein cyfleusterau yn y ffordd sydd fwyaf addas i chi. I ddysgu mwy, cysylltwch â'r Parc Chwaraeon Bae Abertawe ar 01792 513513 neu galwch i mewn i'n gweld.

Pecyn Campfeydd A Dosbarthiadau

Mae'r pecyn sylfaenol hwn yn cynnwys mynediad i'r campfeydd a'r dosbarthiadau ffitrwydd ar Gampws y Bae a Champws Singleton. Dyma'r pecyn delfrydol ar gyfer unrhyw un sydd am fynd i'r gampfa neu ddosbarth ymarfer corff mewn grŵp yn bennaf.

Talu wrth FyndMisol Fflecs
(dim contract) 
Misol (DD)
(debyd uniongyrchol,
contract)
Blynyddol
£5.00 £34.50 £27.50 £275.00

Consesiynau Campfa a Dosbarthiadau

I gael rhagor o wybodaeth am gonsesiynau, gofynnwch i siarad ag aelod o’r tîm.

Talu wrth FyndMisol Fflecs
(dim contract) 
Misol (DD)
(debyd uniongyrchol, 
contract)
Blynyddol
£4.00 £27.50 £22.00 £220.00

 

 Pwll +

Talu wrth FyndMisol Fflecs
(dim contract) 
Misol (DD)
(debyd uniongyrchol, 
contract)
Blynyddol
£5.00 £40.00 £34.50 £345.00

 Consesiynau Pwll +

Talu wrth FyndMisol Fflecs
(dim contract) 
Misol (DD)
(debyd uniongyrchol, 
contract)
Blynyddol
£4.00 £34.50 £27.50 £275.00

 


I drafod y math gorau o aelodaeth i chi, neu i drefnu ymweliad anffurfiol â'n cyfleusterau, anfonwch e-bost at dîm cyfeillgar a chymwynasgar y dderbynfa yn memberships.sbsp@swansea.ac.uk neu ffoniwch 01792 513513 - edrychwn ymlaen at glywed gennych.