Coronafeirws: y diweddaraf

Aelodaeth i’r Cyhoedd

Gydag amrywiaeth o opsiynau hyfforddi a mwy nag 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos, dyma'r cyfle perffaith i chi amrywio eich arferion ymarfer corff. Rydym yn cynnig dau becyn ac amrywiaeth o opsiynau talu i'ch galluogi i ddarganfod ein cyfleusterau yn y ffordd sydd fwyaf addas i chi. I ddysgu mwy, cysylltwch â'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ar 01792 543555 neu galwch i mewn i'n gweld.

Pecyn Campfeydd A Dosbarthiadau

Mae'r pecyn sylfaenol hwn yn cynnwys mynediad i'r campfeydd a'r dosbarthiadau ffitrwydd ar Gampws y Bae a Champws Singleton. Dyma'r pecyn delfrydol ar gyfer unrhyw un sydd am fynd i'r gampfa neu ddosbarth ymarfer corff mewn grŵp yn bennaf.

Talu wrth FyndMisol Blynyddol
£5.00 £27.50 £275.00

Consesiynau Campfa a Dosbarthiadau

I gael rhagor o wybodaeth am gonsesiynau, gofynnwch i siarad ag aelod o’r tîm.

Talu wrth FyndMisol Blynyddol
£4.00 £22.00 £220.00

 Pwll +

Talu wrth FyndMisol Blynyddol
£5.00 £34.50 £345

Consesiynau Pwll +

I gael rhagor o wybodaeth am gonsesiynau, gofynnwch i siarad ag aelod o’r tîm.

Talu wrth FyndMisol Blynyddol
£4.00 £30.50 £305.00

 

I drafod y math gorau o aelodaeth i chi, neu i drefnu ymweliad anffurfiol â'n cyfleusterau, anfonwch e-bost at dîm cyfeillgar a chymwynasgar y dderbynfa yn gym.memberships@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 543555 - edrychwn ymlaen at glywed gennych.