x

Drwy ymuno ag un o raglenni aelodaeth Chwaraeon Abertawe, gallwch fanteisio i'r eithaf ar ein cyfleusterau chwaraeon am y pris gorau posibl p'un.

I drafod yr opsiynau neu i drefnu taith anffurfiol o amgylch ein cyfleusterau, anfonwch e-bost at dîm y dderbynfa yn memberships.sbsp@swansea.ac.uk neu ffoniwch 01792 543555.

Wedi cael hyd i'r opsiwn perthnasol i chi?

Gallwch brynu eich aelodaeth ar gyfer y gampfa ar-lein heddiw. Os ydych yn dymuno cofrestru ar gyfer dosbarth ffitrwydd, mae ein hamserlen gyfan ar gael drwy ein system archebu ar-lein.