x

Opsiynau Aelodaeth

Drwy ymuno ag un o raglenni aelodaeth Chwaraeon Abertawe, gallwch fanteisio i'r eithaf ar ein cyfleusterau chwaraeon am y pris gorau posibl.

Rydym yn cynnig amrywiaeth newydd o opsiynau aelodaeth oriau brig ac oriau arferol i'ch helpu i ddewis y pecyn mwyaf costeffeithiol er mwyn cyflawni eich nodau ffitrwydd a chwaraeon, p'un a ydych yn fyfyriwr, yn aelod o staff neu'n aelod o'r gymuned.

Mae'r opsiynau oriau brig yn cynnwys mynediad anghyfyngedig, yn amodol ar argaeledd ac oriau agor.  Mae'r opsiynau oriau arferol yn wych os ydych yn hoffi codi'n fore, gyda mynediad tan 3pm yn ystod yr wythnos.

I drafod yr opsiynau neu i drefnu taith anffurfiol o amgylch ein cyfleusterau, anfonwch e-bost at dîm y dderbynfa yn gym.memberships@swansea.ac.uk neu ffoniwch 01792 543555.

Wedi cael hyd i'r opsiwn perthnasol i chi?

Gallwch brynu eich aelodaeth ar gyfer y gampfa ar-lein heddiw. Os ydych yn dymuno cofrestru ar gyfer dosbarth ffitrwydd, mae ein hamserlen gyfan ar gael drwy ein system archebu ar-lein.