Cinio Codi Arian Blynyddol ‘O Ddifrif Am Chwaraeon’ Prifysgol Abertawe

n

Cefnogwch Ysgolor, Ysbrydolwch Genhedlaeth

Nos Fercher 20 Chwefror 2019 yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae

Ymunwch â Phrifysgol Abertawe a Chwaraeon Abertawe am noson fythgofiadwy i gefnogi chwaraeon prifysgol lleol a'n mabolgampwyr uchelgeisiol. 

Os yw eich busnes chi'n 'Falch o Gefnogi Chwaraeon' ym Mhrifysgol Abertawe, ymunwch â ni yn ein cinio nos codi arian nos Fercher 20 Chwefror yn y Neuadd Fawr. Dyma gyfle gwych i gymryd rhan a chwarae rôl uniongyrchol wrth 'Gefnogi Ysgolor' ac mae croeso cynnes i fusnesau lleol Abertawe a de Cymru fod yn rhan ohono.

Byddwch yn treulio'r noson yn ciniawa gyda rhai o enwogion byd chwaraeon Cymru, o'r gorffennol a'r presennol, gan gynnwys chwaraewyr o'r Elyrch, y Gweilch, y Scarlets a mwy...

Bydd y noson hefyd yn cynnwys datgelu gweledigaeth chwaraeon newydd Prifysgol Abertawe a sut gallwch chi helpu Prifysgol Abertawe ar ei thaith i fod yn un o 20 Prifysgol Chwaraeon Perfformiad Uchel Gorau'r DU. Dewch i ddysgu sut y gall eich busnes chi integreiddio â'n myfyrwyr drwy glywed am y pecynnau Nawdd Chwaraeon a grëwyd yn ddiweddar ac sydd ar gael i'ch busnes a sut y gallem eu teilwra orau i helpu'ch busnes i gyrraedd eich nodau. 

Mae gennym ddigonedd o wobrau 'GALL arian brynu' felly dewch â'ch llyfr sieciau, pen ac arian bythol-ddibynadwy er mwyn cymryd rhan yn ein gwerthiant codi arian llawn hwyl, ein raffl a'n gemau. Gallwch hefyd wyliau rhai o enwogion chwaraeon Cymru'n brwydro yn ein 'Question of Sport' ein hun!

Cymerwch y cam cyntaf yn eich taith 'Yn falch o gefnogi Chwaraeon' drwy gadw'ch lle chi yn ein Cinio Nos Chwaraeon Blynyddol cyntaf erioed. Cost y pen yw £70 neu £480 i ford o 8, ac mae hyn yn cynnwys diodydd cyn y cinio a phryd o fwyd 3 chwrs gyda gwin.

Gobeithiwn eich gweld yno! I gadw lle, cofrestrwch drwy'r ddolen isod. Am ymholiadau, cysylltwch â Rhian Walters, Prifysgol Abertawe, drwy e-bostio r.a.walters@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 513627