x

Rhestr o Glybiau

Mae gan Chwaraeon Abertawe amrywiaeth eang o glybiau chwaraeon cystadleuol ac anghystadleuol.

I gymryd rhan, bydd angen aelodaeth Chwaraeon i Fyfyrwyr arnoch a bydd angen i chi hefyd ymaelodi â chlwb penodol.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw glwb, fel amseroedd hyfforddi a ffioedd aelodaeth, ewch i dudalennau'r clwb ar wefan Undeb y Myfyrwyr.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x