Coronafeirws: y diweddaraf

Swyddogion Gweithredol Chwaraeon Abertawe

Mae Swyddogion Gweithredol Chwaraeon Abertawe yn helpu’r Swyddog Chwaraeon a staff Chwaraeon Abertawe wrth gynnal chwaraeon i fyfyrwyr. Mae’r rolau hyn yn cynnwys Arweinydd y Tîm, Elusennau a Chodi Arian, y Cyfryngau a Digwyddiadau a Swyddogion Gweithredol cyffredinol.

Mae pob rôl yn dod gyda manteision fel aelodaeth Chwaraeon Abertawe am ddim, trwydded barcio yn y Pwll Cenedlaethol ac aelodaeth i’r gampfa, gyda manteision eraill drwy gydol y flwyddyn. Gall y manteision gael eu tynnu os nad yw’r lefelau o ymrwymiad yn cwrdd â’r disgwyl drwy gydol y flwyddyn.

 

Arweinydd Tîm Chwaraeon Abertawe (x1)

Cadeirio cyfarfodydd adolygu a chynllunio ar fore Mercher i sicrhau bod pob gêm a digwyddiad yn cael eu cynnal

Arwain ar gyfarfodydd arolygu a chynllunio pan nad yw’r Swyddog Chwaraeon ar gael

Gweithio gyda’r Swyddog Chwaraeon i weithio ar unrhyw beth sy’n cael eu codi yn cyfarfod adolygu a chynllunio

Helpu i drefnu digwyddiadau fel Ffair y Glas, Diwrnod y Merched, digwyddiadau elusennol, SITC2020, Varsity a Gwobrwyon Chwaraeon Abertawe

Helpu gyda phryniadau a chasgliadau aelodaeth a bysiau Dydd Mercher pan nad ydych chi’n cystadlu

Unrhyw ddyletswyddau eraill a nodwyd gan Chwaraeon Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr

Ewch yma i ymgeisio

 

Swyddog Gweithredol Elusennau a Chodi Arian Chwaraeon Abertawe (x3)

Casglu niferoedd arian elusen gan bob clwb ac annog a hyrwyddo gweithgareddau elusennol fel nosweithiau cwis, rasio ceffylau, ½ Marathonau, Movember, Gemau Elusennol.

Annog clybiau a’u haelodau i gymryd rhan yn ein rhaglen ymgysylltu’r gymuned ‘Ysgolion yn y Gymuned 2020’ (SITC2020) sy’n bwriadu cynyddu cyfleoedd chwaraeon i blant

Mynychu cyfarfodydd penodol pan fo’n bosib fel cyllid neu ddisgyblaethu

Helpu i drefnu digwyddiadau fel Ffair y Glas, Diwrnod y Merched, digwyddiadau elusennol, SITC2020, Varsity a Gwobrwyon Chwaraeon Abertawe

Helpu gyda phryniadau a chasgliadau aelodaeth a bysiau Dydd Mercher pan nad ydych chi’n cystadlu

Unrhyw ddyletswyddau eraill a nodwyd gan Chwaraeon Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr

Ewch yma i ymgeisio

 

 Swyddog Gweithredol y Cyfryngau a Digwyddiadau Chwaraeon Abertawe (x3) – Cyfryngau Cymdeithasol, Ffotograffiaeth a Fideograffiaeth a Dylunio Graffeg

Helpu wrth gynhyrchu deunydd hysbysebu ac arddangos digwyddiadau gan gynnwys Ffair y Glas, Diwrnod y Merched, digwyddiadau elusennol, SITC2020, Varsity a Gwobrwyon Chwaraeon Abertawe (Cyfryngau Cymdeithasol)

Rheoli tudalennau Cyfryngau Cymdeithasol ar Ddydd Mercher a thrwy gydol yr wythnos, wrth ddatblygu syniadau a gwella presenoldeb Chwaraeon Abertawe a’u clybiau er mwyn ehangu ar ymwybyddiaeth o’r chwaraeon (Cyfryngau Cymdeithasol)

Cymryd lluniau / fideo o gemau dydd Mercher a chydlynu gyda Swyddog Gweithredol Cyfryngau Cymdeithasol  wrth bostio ar gyfryngau cymdeithasol a gyda Chydlynydd Cyfryngau Chwaraeon Abertawe (Ffotograffiaeth a Fideograffiaeth)

Helpu wrth gynhyrchu unrhyw hysbysebu o ddigwyddiadau allweddol, Varsity Cymru a Gwobrwyon Chwaraeon Abertawe (Dylunio Graffeg)

Helpu gyda marchnata a chyfryngau cymdeithasol bob wythnos a’r cynllun blynyddol gyda’r Cydlynydd Cyfryngau a Digwyddiadau

Bod yn rhan o dudalennau Trydar, Instagram a Facebook Chwaraeon Abertawe i hysbysebu a hyrwyddo gemau a chanlyniadau ac ateb cwestiynau sy’n dod trwy’r tudalennau

Helpu gyda phryniadau a chasgliadau aelodaeth drwy gydol y flwyddyn

Unrhyw ddyletswyddau eraill a nodwyd gan Chwaraeon Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr

Ewch yma i ymgeisio

  

Swyddog Gweithredol Cyffredinol Chwaraeon Abertawe (x5)

Sicrhau bod Chwaraeon Abertawe yn cael ei gynnal yn broffesiynol bob dydd Mercher ac yn ystod digwyddiadau Chwaraeon Abertawe

Helpu i drefnu digwyddiadau fel Ffair y Glas, Diwrnod y Merched, digwyddiadau elusennol, SITC2020, Varsity a Gwobrwyon Chwaraeon Abertawe

Ymgysylltu a datblygu mentrau cyfredol a newydd i hyrwyddo Chwaraeon Abertawe a’u clybiau o fewn y gymuned

Mynychu cyfarfodydd penodol pan fo’n bosib fel cyllid neu ddisgyblaethu

Helpu gyda bysiau Dydd Mercher pan nad ydych chi’n cystadlu

Helpu gyda phryniadau a chasgliadau aelodaeth drwy gydol y flwyddyn

Unrhyw ddyletswyddau eraill a nodwyd gan Chwaraeon Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr

Ewch yma i ymgeisio

 

 DYDDIAD CAU 23ain Mai 2019

I ymgeisio i fod yn rhan o Dîm y Cyfryngau, ewch yma.