Coronafeirws: y diweddaraf

Chwaraeon Abertawe yw'r brand proffesiynol ar gyfer chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe.

Rydym yn cydweithio'n agos â'ch Undeb Myfyrwyr i gynnig y profiad gorau posibl ym maes chwaraeon. I ddod yn aelod o unrhyw un o'n clybiau chwaraeon (mae mwy na 50 i ddewis o'u plith!) yn gyntaf mae'n rhaid i chi ddod yn aelod o Chwaraeon i Fyfyrwyr Chwaraeon Abertawe.

Ceir dwy lefel o aelodaeth:

Mae aelodaeth sylfaenol sy'n costio £25 yn addas i chi os ydych yn aelod o glwb nad yw'n cymryd rhan yn un o gampau BUCS (Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain) neu os nad ydych yn cymryd rhan mewn cystadlaethau BUCS;

Mae aelodaeth BUCS sy'n costio £33 yn addas i chi os ydych yn cynrychioli'r Brifysgol mewn cystadlaethau BUCS.

Gyda'ch aelodaeth sylfaenol, rydych yn cael:

 • Cynigion yn allfeydd arlwyo'r campysau, y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, Undeb y Myfyrwyr a mwy
 • Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a damweiniau personol
 • Rhyddid i ymuno â chynifer o glybiau chwaraeon ag y mynnoch
 • Gostyngiad ar bris tocyn Varsity
 • Llogi gwisg wlyb am ddim
 • Llogi racedi sboncen a thennis am ddim yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol
 • Cerdyn chwaraeon JC i gael gostyngiad oddi ar bris bwyd a diod pan ddarlledir digwyddiadau chwaraeon
 • Gostyngiad oddi ar bris cyrsiau cymorth cyntaf, hyfforddi a dyfarnu 

Gydag aelodaeth BUCS, rydych yn cael yr holl fuddiannau hynny a:

 • Mynediad i gynghreiriau a thwrnameintiau BUCS
 • Amseroedd hyfforddi ffafriol
 • Hyfforddiant
 • Costau teithio a llety BUCS am y flwyddyn

Gallwch ychwanegu at eich aelodaeth sylfaenol unrhyw bryd am dâl ychwanegol.

I gael rhagor o fanylion, ewch i'r Swyddfa Chwaraeon i Fyfyrwyr