Coronafeirws: y diweddaraf

Mae myfyrwyr yn ganolog i bopeth a wnawn yn Chwaraeon Abertawe. Drwy gynnig dewis helaeth o glybiau a chyfleoedd eraill, rydym yn creu awyrgylch sy'n ei gwneud hi'n haws i chi gymryd rhan mewn chwaraeon.

Gallwch gystadlu mewn cystadlaethau BUCS (Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain), cystadlaethau lleol, cystadlaethau chwaraeon penodol neu gynghreiriau rhyng-adrannol anghystadleuol.

Ond, os nad yw cystadlu yn mynd â'ch bryd, mae cyfleoedd hefyd i wylio, gwirfoddoli neu hyfforddi.

BUCS

x

Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) yw'r corff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer y rhan fwyaf o chwaraeon ym maes addysg uwch ledled y DU.

Mae'n darparu strwythurau cystadlu helaeth er mwyn ennill pwyntiau BUCS ar gyfer perfformiadau unigol a thîm mewn cynghreiriau, cystadlaethau cwpan a thwrnameintiau, a chaiff y pwyntiau hynny eu nodi ar dabl cynghrair prifysgolion terfynol.

Mae Prifysgol Abertawe bob amser yn ceisio gwella ei safle BUCS ac yn nhymor 2018/19, ni oedd y Sefydliad a wnaeth Wella Fwyaf drwy ddringo 14 safle yn nhabl BUCS o’r 32ain safle i’r 18fed safle.

Rydym yn adeiladu ar ein llwyddiant bob blwyddyn gyda mwy o dimau yn cael eu dyrchafu i gynghreiriau uwch, unigolion yn cyflawni canlyniadau gwych ac, yn bwysicach oll, y brifysgol yn cystadlu fel un o dan faner Chwaraeon Abertawe, gan ennill mwy o bwyntiau BUCS.

Os bydd ein hathletwyr yn parhau i ychwanegu at eu cyflawniadau, credwn fod lle yn yr 20 uchaf yn darged realistig.

Dewch i gefnogi eich tîm!

Rhowch Gynnig Arni

Dau fyfyriwr yn cystadlu mewn clefyddaeth

Ni waeth beth fo'ch lefel, mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd i chi roi cynnig ar rywbeth newydd, datblygu mewn camp sy'n mynd â'ch bryd a bod yn rhan o deulu Chwaraeon Abertawe.

Rydym yn cynnal wythnos Rhowch Gynnig Arni ddechrau mis Hydref lle y gallwch roi cynnig ar wahanol chwaraeon yn rhad ac am ddim – ond bydd angen aelodaeth Chwaraeon i Fyfyrwyr arnoch i gymryd rhan.

Mae dosbarthiadau ffitrwydd Chwaraeon Abertawe yn cynnal sesiynau rhagflas am ddim yn ystod yr wythnos honno – archebwch le a rhoi cynnig arni.

Mae llawer o'n chwaraeon yn cynnig cyfleoedd rhyng-adrannol – dewch o hyd i glwb a siarad â nhw am sut y gallwch gymryd rhan.

  • Mae pob un o'n clybiau chwaraeon yn cynnal sesiwn ragflas am ddim ddechrau'r tymor pan allwch roi cynnig ar gamp newydd heb orfod ymaelodi â'r clwb
  • Dewch i siarad â phob un o'n clybiau yn Ffair y Glasfyfyrwyr a chofrestru ar gyfer sesiwn ragflas (bydd angen aelodaeth Chwaraeon Abertawe arnoch at ddibenion yswiriant)
  • Os byddwch yn colli'r wythnos Rhowch Gynnig Arni gyntaf, cynhelir un arall ddiwedd mis Ionawr yn ystod wythnos gyflogadwyedd
  • Rydym yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â rolau ar bwyllgorau clybiau chwaraeon, manteisio ar gyfleoedd hyfforddi a dyfarnu, cyrsiau cymorth cyntaf a diogelwch a chyflawni rolau gwirfoddoli gweithredol gyda Chwaraeon Abertawe
  • Rydym hefyd yn cynnig interniaethau i fyfyrwyr a swyddi i fyfyrwyr yn ein cyfleusterau neu gydag un o'n canghennau.
mascod