HER BRIT 2023 ym Mhrifysgol Abertawe

YMUNWCH Â HER BRIT 2023 ym Mhrifysgol Abertawe a chodwch ymwybyddiaeth ar gyfer iechyd meddwl pobl ifanc. 

Ein nod yw annog 2,023 o staff a myfyrwyr i gwblhau 2,023 o filltiroedd.

Mae Her BRIT yn ymgyrch codi arian fis Chwefror gynhwysol sy'n codi ysbryd i wella iechyd meddwl a lefelau ffitrwydd.

Dyluniwyd yr Her BRIT flynyddol i gael ei chwblhau gan unigolion sy'n gweithio fel rhan o dîm i deithio pellter y flwyddyn honno (2023 fydd 2,023 o filltiroedd).

Cewch ragor o wybodaeth am Her BRIT yma.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch Shana Thomas, Rheolwr y Rhaglen Ymgysylltu, Chwaraeon Abertawe shana.r.thomas@abertawe.ac.uk