Student doing home workout
Student doing yoga at home, home workout
Student doing home workout

Lles yn y cartref

Yn sgil cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd, yn anffodus, rydyn ni wedi gorfod cau ein holl gyfleusterau ar unwaith nes y clywir yn wahanol.

Yn anffodus, ar hyn o bryd, nid oes gennym ni ddyddiad ar gyfer ailagor. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu ac wrth i ni dderbyn rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru, byddwn, wrth gwrs, yn hysbysu ein haelodau.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd ein staff yn parhau i weithio gartref. Mae croeso ichi e-bostio ein tîm drwy enquiries.sbsp@swansea.ac.uk, a bydd aelod o'r tîm yn ymateb ichi cyn gynted â phosib.

Dosbarthiadau Ar-lein

Rydyn ni’n gwybod mai aros yn iach ac yn weithredol yw’r ffordd orau o greu system imiwnedd gryf ac i aros yn iach. Ar ben hynny, mae wedi’i brofi bod gweithgarwch corfforol rheolaidd yn mynd i’r afael â straen ac yn cynnig buddion iechyd meddwl. Mae’r ddau o’r rhain yn bwysicach nawr nag erioed o’r blaen! 

I'ch helpu i gadw'n heini pan nad yw'n bosibl ymweld â ni, byddwn yn postio cymysgedd o ddosbarthiadau ffitrwydd BYW sydd wedi'u recordio ymlaen blaen ar ein sianel cyfryngau cymdeithasol dros y cyfyngiadau symud gartref. Bydd y dosbarthiadau'n amrywio o HIIT, Ab Blast i Ioga a Pilates.

Hefyd, mae gan ein sianel YouTube Chwaraeon Abertawe restr chwarae o ddosbarthiadau byw blaenorol i chi edrych arnynt.

Ychydig o glicio ac mae ein rhaglenni yn y cartref yn rhad ac am ddim i’w defnyddio. 

Diwrnod

Dosbarth

AmserDisgrifiad Sut i Cysylltu 
3 Chwefror 10:00 Evolve HiiT Effaith uchel – dosbarth ffitrwydd dwysedd uchel sy’n para am 25 munud a luniwyd i herio eich lefelau ffitrwydd gan ddefnyddio pwysau eich corff eich hun Gwaith wedi'i recordio ymlaenmlaen. Gwiriwch ein Facebook

5

Chwefror

12:30 Pilates Dewch i ymuno â ni am ddosbarth pilates. Mae’n ffordd wych o ddechrau’r dydd! Gall Pilates gynnig rhywbeth i bob oedran a phob lefel ffitrwydd, o ddechreuwyr i athletwyr o’r safon uchaf. Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr i gymryd rhan. Nod Pilates yw cryfhau’r corff mewn ffordd gytbwys, gyda phwyslais penodol ar gryfder craidd, i wella ffitrwydd a lles yn gyffredinol.

Join Zoom Meeting

https://swanseauniversity.zoom.us/j/95201767120?pwd=dWFWemVFaDdhQ0FqWEF6OEFxRmRTQT09

8 Chwefror

10:00 Ioga Dewch i ymuno â'n hyfforddwr profiadol ar gyfer un o'n dosbarthiadau mwyaf poblogaidd. Addas ar gyfer pobl brofiadol a dechreuwyr.

Gwaith wedi'i recordio ymlaenmlaen. Gwiriwch ein Facebook

10 Chwefror 10:00 Evolve HiiT  Effaith uchel – dosbarth ffitrwydd dwysedd uchel sy’n para am 25 munud a luniwyd i herio eich lefelau ffitrwydd gan ddefnyddio pwysau eich corff eich hun Gwaith wedi'i recordio ymlaenmlaen. Gwiriwch ein Facebook

12 Chwefror

12:30 Pilates Dewch i ymuno â ni am ddosbarth pilates. Mae’n ffordd wych o ddechrau’r dydd! Gall Pilates gynnig rhywbeth i bob oedran a phob lefel ffitrwydd, o ddechreuwyr i athletwyr o’r safon uchaf. Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr i gymryd rhan. Nod Pilates yw cryfhau’r corff mewn ffordd gytbwys, gyda phwyslais penodol ar gryfder craidd, i wella ffitrwydd a lles yn gyffredinol.

Join Zoom Meeting

https://swanseauniversity.zoom.us/j/95201767120?pwd=dWFWemVFaDdhQ0FqWEF6OEFxRmRTQT09

15 Chwefror

10:00 SHRED Dosbarth 30 munud yn cynnwys amrywiaeth o ymarferion cardio a phwysau corff a fydd yn rhoi gwaith corff llawn i chi

Gwaith wedi'i recordio ymlaenmlaen. Gwiriwch ein Facebook

17 Chwefror 10:00 Ioga Dewch i ymuno â'n hyfforddwr profiadol ar gyfer un o'n dosbarthiadau mwyaf poblogaidd. Addas ar gyfer pobl brofiadol a dechreuwyr. Gwaith wedi'i recordio ymlaenmlaen. Gwiriwch ein Facebook
19 Chwefror 12:30 Pilates Dewch i ymuno â ni am ddosbarth pilates. Mae’n ffordd wych o ddechrau’r dydd! Gall Pilates gynnig rhywbeth i bob oedran a phob lefel ffitrwydd, o ddechreuwyr i athletwyr o’r safon uchaf. Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr i gymryd rhan. Nod Pilates yw cryfhau’r corff mewn ffordd gytbwys, gyda phwyslais penodol ar gryfder craidd, i wella ffitrwydd a lles yn gyffredinol.

Join Zoom Meeting

https://swanseauniversity.zoom.us/j/95201767120?pwd=dWFWemVFaDdhQ0FqWEF6OEFxRmRTQT09

 

Cofiwch wrth gyflawni ymarfer corff yn eich cartref fod angen:

  • Sicrhau bod lle digonol er mwyn cyflawni’r holl ymarferion yn ddiogel gan sicrhau bod digon o le i symud heb rwystrau
  • Sicrhau bod unrhyw gyfarpar yn ddiogel ac mewn cyflwr da
  • Sicrhau bod y llawr yn glir a heb unrhyw beryglon a all gynyddu’r risg o lithro, baglu neu gwympo
  • Sicrhau bod lefel ddigonol o wresogi, golau, awyru a hydradu drwy gydol y sesiwn ymarfer corff