Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydym yn bwriady agor ein drysau ddydd Llun 3 Mai ar gyfer WNPS a dydd Mawrth 4 Mai ar gyfer Campfeydd a Chanolfannau Chwaraeon Chwaraeon Abertawe.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Parc Chwaraeon Bae Abertawe.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd ein staff yn parhau i weithio gartref. Mae croeso ichi e-bostio ein tîm drwy enquiries.sbsp@swansea.ac.uk, a bydd aelod o'r tîm yn ymateb ichi cyn gynted â phosib.

 

Cyfyngiadau Symud

Yr hyn rydyn ni’n ei gynnig er mwyn helpu eich lles gartref

Student doing yoga at home, home workout

Canllawiau i Gwsmeriaid

Canllawiau i Gwsmeriaid