Yn sgil cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd, yn anffodus, rydyn ni wedi gorfod cau ein holl gyfleusterau ar unwaith nes y clywir yn wahanol.

Yn anffodus, ar hyn o bryd, nid oes gennym ni ddyddiad ar gyfer ailagor. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu ac wrth i ni dderbyn rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru, byddwn, wrth gwrs, yn hysbysu ein haelodau.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd ein staff yn parhau i weithio gartref. Mae croeso ichi e-bostio ein tîm drwy enquiries.sbsp@swansea.ac.uk, a bydd aelod o'r tîm yn ymateb ichi cyn gynted â phosib.

 

Canllawiau i Gwsmeriaid

Canllawiau i Gwsmeriaid