Roedd chwaraeon yn rhan bwysig o fy mywyd yn Abertawe

Roedd y tîm nofio yn rhan hynod bwysig o fy mywyd yn Abertawe, yn enwedig yn fy mlwyddyn olaf. Roedd parhau i gymryd rhan mewn camp roeddwn i wedi ei charu ers yn ifanc yn darparu nid yn unig ffitrwydd corfforol a rhwydwaith cyfeillgarwch, ond fe wnaeth hefyd fy helpu i waredu ar bwysau'r bywyd academaidd, a thrwy hynny helpu fy lles meddyliol.


Daeth y sesiynau hyfforddi ben bore cyn arholiadau yn ddefod i mi gan fy helpu i ymlacio a chanolbwyntio ar rywbeth heblaw'r arholiad ei hun. Fe wnaeth y clwb hefyd alluogi i mi gwrdd â phobl na fydden i erioed wedi dod ar eu traws trwy fy astudiaethau; pobl o bob rhan o'r brifysgol o ran oedran, pynciau a astudiwyd a lefel eu gallu nofio.


Cafodd bawb groeso gan y clwb ac roedd yn fan lle roedd dechreuwyr llwyr yn hyfforddi ochr yn ochr ag athletwyr a oedd yn cynrychioli eu gwledydd mewn nofio / triathlon. Roedd yn glwb nad oedd yn barnu neb, tu mewn na thu allan i'r pwll.


Roeddwn yn ddigon ffodus i fod yn rhan o’r garfan gystadleuol. Yr uchafbwynt oedd cynrychioli Prifysgolion Cymru mewn digwyddiadau BUSA, lle’r oedd y pwyslais ar y tîm yn tynnu at ei gilydd i nofio’n dda a mwynhau ein hunain yn y broses. Roedd rhai o'r ffrindiau gorau wnes i ar y tîm, ac rydw i mor ddiolchgar i'r hyfforddwr ac i'm cyd-nofwyr am ei wneud yn rhan mor gofiadwy o fy mywyd yn Abertawe.


Graddiodd Kathryn Loosemore - Pennaeth Rheoli Prosiect, Thomson Reuters - yn 1999 mewn Ffrangeg a Sbaeneg. Roedd hi’n aelod o'r clybiau nofio a pholo dŵr.