Yn 2015, cychwynnodd Catherine Hunt, rheolwr tîm a chapten, a minnau fel hyfforddwr, dîm pêl-rwyd staff benywaidd Prifysgol Abertawe. Rydyn ni'n dau yn angerddol dros bêl-rwyd ac roedden ni am roi cyfle i gydweithwyr benywaidd ym Mhrifysgol Abertawe gymryd rhan mewn camp tîm i annog ffitrwydd a lles, ac i hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith da. Mae 120 aelod wedi ymuno â'r clwb pêl-rwyd, o blith staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol.

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, cynorthwyodd Rachel Thomas gyda hyfforddi ac mae wedi bod yn bleser i'r tair ohonom wylio staff benywaidd yn datblygu eu sgiliau pêl-rwyd ac yn bwysicach fyth mae'r garfan wedi dod at ei gilydd a dod yn ffrindiau da. Yn ogystal â chwarae pêl-rwyd a chynyddu lefelau ffitrwydd, mae'r clwb wedi caniatáu inni gwrdd â chydweithwyr, a rhannu a sgwrsio am waith a bywyd.

Rydyn ni wedi chwarae yn erbyn myfyrwyr, clybiau pêl-rwyd lleol a hefyd am y pum mlynedd ddiwethaf, rydym wedi cymryd rhan yng ngêmau Varsity Cymru gan chwarae yn erbyn tîm pêl-rwyd staff Prifysgol Caerdydd. Rydym wedi mwynhau ennill a hefyd ar adegau, derbyn cael ein trechu yn raslon.

Mae clwb pêl-rwyd staff Prifysgol Abertawe yn ffordd wych o wella ffitrwydd o fewn amgylchedd camp tîm benywaidd, ond mae hefyd yn fwy na hyn; mae'n dod â chydweithwyr ynghyd ac rydym wedi cael llawer o hwyl. Hir oes iddo!