Bywyd cymdeithasol a digwyddiadau i fyfyrwyr

Digwyddiadau i fyfyrwyr drwy gydol y flwyddyn

Mae bywyd cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe yn cael ei ddewis yn gyson fel un o'r gorau yn y DU.

Wedi'ch synnu? Efallai bod Abertawe'n ddinas fach, ond mae myfyrwyr yn graddio'n cyfleusterau/gweithgareddau cymdeithasol yn 2il/3ydd yn y DU.

(Arolwg Profiad Myfyrwyr THE 2013; Baromedr Myfyrwyr i-graduate, Hydref 2011)

Eisteddfod Rhyng-gol 2014

Bywyd Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe

Student Swansea Events

Mae ein Hundeb Myfyrwyr (Student Swansea Events) yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau i fyfyrwyr drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys Penwythnos y Glas a 7 gwahanol noson glwb bob nos yn ystod amser tymor.

Un o'r uchafbwyntiau yw Dawns yr Haf, sy'n denu perfformwyr mawr yn rheolaidd - mae'r prif berfformwyr wedi cynnwys Feeder (2009), Florence and the Machine (2010), The Streets (2011), Pixie Lott a Tim Minchin (2012), a Professor Green (2013).

...A phwy all anghofi Her Varsity Cymru - y digwyddiad mwyaf i fyfyrwyr yng Nghymru, a'r ail fwyaf o blith Gemau Farsity Prydain (y tu ôl i Rydychen/Caergrawnt). Mae nifer o fyfyrwyr Abertawe - ein 'Byddin Werdd a Gwyn' yn teithio i gystadlu a chefnogi ein timau yng Nghaerdydd sydd yn sicrhau mai Varsity yw digwyddiad cymdeithasol fwyaf y flwyddyn.

Yn ogystal â digwyddiadau sydd wedi'u trefnu mae Undeb y Myfyrwyr hefyn yn rhedeg nifer o fariau a chlybiau ei hun, tra fod gan canol y ddinas ystod eang o leoliadau gan gynnwys cyfadeilad anferth Clwb Oceana, a phrif ardal Abertawe, Stryd Wind.

Ac heb anghofio Canolfan y Celfyddydau Taliesin, ein man perfformio, sinema a galeri ar y campws sydd yn cynnal rhaglen brysur o ddigwyddiadau ar draws y flwyddyn.  

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Eisteddfod Ryng-Golegol 2014