Cwrdd â'n myfyrwyr

Carly Payne (Daearyddiaeth)

"Pan ddes i yma i ymweld ar Ddiwrnod Agored, cefais deimlad yn syth ar ôl i mi gamu ar y campws y byddwn yn dwlu arni yma. Yna es i ymweld â’m hadran gartref a chafodd fy nheimlad ei gadarnhau!"

Darllenwch fwy am Carly

Gareth Taylor (Daearyddiaeth)

"Rwy’n teimlo, beth bynnag fydd fy ngyrfa yn y dyfodol, bod Abertawe wedi fy mharatoi i drwy roi sgiliau i fi a fydd yn werthfawr."

Darllenwch fwy am Gareth

Zoe Stevenson (Bioleg y Môr)

"Mae aelodau’r adran i gyd yn gyfeillgar iawn ac yn arbenigwyr yn eu maes. Maent yn wyddonwyr o fri sy’n torri tir newydd ym maes ymchwil."

Darllenwch fwy am Zoe

Gwydion Jones

"Mae lleoliad y Brifysgol yn ffantastig, mae e reit ar bwys y môr, mae’r bywyd nos yn gyffrous, a’r bobl yn gyfeillgar, does dim gwell i'w gael."

Catherine Harries (Cymraeg)

"Er ei fod yn gartrefol, mae Abertawe wedi magu fy hyder wrth i mi ddod yn fwy a mwy annibynnol."

Darllen mwy am Catherine