Clybiau a Chymdeithasau cyfrwng Cymraeg

Amdanom ni

Mae’r Gymdeithas Gymraeg (neu’r Gym Gym) yn darparu cyfleoedd gwych i myfyrwyr Cymraeg a’r rheiny sy’n dysgu’r iaith i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol. Mae’r Gym Gym yn cwrdd yn rheolaidd gan drefnu llu o weithgareddau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg. Ymhlith y digwyddiadau a'r gweithgareddau y mae nosweithiau cwis rheolaidd yn ogystal â thîm rygbi, teithiau i wylio gweithgareddau chwaraeon ac i'r ddawns Rhyngolegol a'r Eisteddfod.

Cysylltwch a’r Gym Gym trwy anfon e-bost ac ymunwch â’r grŵp ar Facebook

 

Cyflwyniad gan y Llywydd

Mari Williams

"Dyma'r cyfle gorau i fyfyrwyr Cymraeg Abertawe cymdeithasu a chwrdd â siaradwyr Cymraeg eraill Prifysgol Abertawe. Ymunwch â ni ar un o'n crolau neu sosials, a chofiwch am ein tripiau i Aberystwyth ar gyfer y Ddawns Ryng-golegol, taith i Ddulyn ar gyfer twrnament y Chwe Gwlad a'r 'Steddfod Ryng-golegol. Mae'r tripiau yma yn gyfle gwych i gwrdd â hen ffrindiau a gwneud ffrindiau newydd o Gym Gym's eraill Prifysgolion Cymru a thu hwnt."

Mari Williams, Llywydd y Gym Gym